Nämnden

Taltidningsnämndens ledamöter

Ordförande

Annika Sandström, kammarrättslagman

Vice ordförande

Per Hultengård, direktör

Ledamöter

- Åsa Finnström, kanslichef Presstödsnämnden
- Stefan Näslund, civilingenjör
- Claes Tjäder, civilekonom
- Ulrica Widsell, redaktör
- Anita Svenningsson, ordförande SRF Jönköping
- Karl-Otto Rosenqvist, Miljöpartiet
- Yvonne Andersson, Kristdemokraterna

 

Kansli

Renée Jardland (kanslichef)
Eva Pramlid (nämndsekreterare)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)