MTM:s referensgrupp för folkbibliotek

Referensgruppen folkbibliotek har till syfte är att bidra till MTM:s omvärldsbevakning ochge möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Referensgruppen är uppbyggd från MTM:s tidigare referensgrupp för folk- och skolbibliotek. Den nya referensgruppen hade sitt första möte våren 2015. Arbetet i referensgruppen ska utvärderas under våren 2016.

Sammansättning

  • Ulrika Thorbjörnsson, Halmstads stadsbibliotek
  • Hillevi Andreasson, Malmö stadsbibliotek
  • Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala
  • Isabel Borras Aulis, Västerås stadsbibliotek
  • Malin Johansson, Torsby bibliotek
  • Tobias Willstedt, MTM
  • Åsa Wallström, MTM
  • Marita Forsberg, MTM
  • Ingrid Källström, MTM
  • Helena Kettner Rudberg, MTM
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)