Inbjudna till hearing

Inbjudna till hearing om tillgängliga läromedel

Barnens Rätt i Samhället
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Folkbildningsrådet
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föreningen Sveriges skolchefer
Författarförbundet
Föräldraalliansen Sverige
ILT Inläsningstjänst
Kulturrådet
Lika unika
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor
Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation
Organisationer inom funktionsnedsättning
Riksförbundet Hem och Skola
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sameskolstyrelsen Samordnare för nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd
Skolinspektionen
Skolverket
SLFF
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Studentlitteratur
Svensk biblioteksförening
Svenska Förläggareföreningen
Svenska läromedel
Sveriges Elevkårer
Sveriges elevråd
Sveriges förenade studentkårer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Universitets- och högskolerådet
Utbildningsradion
Vuxenutbildning i Samverkan

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)