Samordnad taltidningsdistribution

5 november 2015 beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar.

Nytt i projektet

Läns- och kommuntaltidningar som finns tillgängliga för digital distribution

Läs om den senaste utvecklingen i projektet

Läs om resultaten av vår enkät till landets läns- och kommuntaltidningar

Mer om projektet

Läns- och kommuntaltidningar ska inkluderas i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att öka tillgängligheten av nyheter och samhällsinformation för personer som har svårt att läsa en tryckt text. Det finns i Sverige cirka 70 läns- och kommunaltaltidningar som i dag distribueras via post på CD-skiva.

Regeringen ger MTM i uppdrag att samordna och effektivisera denna distribution genom att etablera en gemensam internetbaserad distributionskanal. Den ökade tillgängligheten ska ge personer med funktionsnedsättning större möjlighet att ta del av länstidningar och kommunaltidningar på samma enkla sätt som dagstidningar.

- Nu kommer användarna att kunna ta del av sina regionala nyheter samtidigt som de kan läsa sin dagstidning. Det blir lättare, enklare och mer kostnadseffektivt säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM.

Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.
Regeringens beslut Uppdrag att samordna distribution av taltidningar (öppnas i nytt fönster)

Vanliga frågor kring projektet

Vad innebär uppdraget?
Att samordna distributionen av läns- och kommuntaltidningar med den modell som idag används för dagstidningar som taltidningar. Tanken är att den nya lösningen ska komplettera den nuvarande och att digital och fysisk distribution kan samexistera under överskådlig framtid. Syftet är att öka tillgängligheten till nyhetsinformation och samhällsinformation för personer med läsnedsättning.

Vad är fördelarna för användarna med den nya lösningen? 
Läsaren får snabbare tillgång till sina taltidningar. Den som läser både dagstaltidning och länstaltidning behöver bara en apparat eller en app för att läsa båda tidningarna.

Vad är fördelarna för taltidningarna? 
Länstaltidningarna kan utöka sitt innehåll. Det går att publicera oftare. Det går att nå nya prenumeranter.

Hur leds projektet? 
Projektet ska genomföras i samarbete mellan MTM, taltidningarna och leverantören av taltidningstjänsterna idag. Inledningen av projektet innefattar planering, kravinsamling och tester. Projektet inleds 2015 och kommer att pågå under hela 2016.

Hur ska deltagande taltidningar väljas ut? 
Planen är att inleda med ett mindre antal intresserade taltidningar och därefter ge övriga möjlighet att ansluta sig till tjänsten.

Hur ska de prenumeranter som idag inte har dagstidningen som taltidning få tillgång till spelare inklusive support? 
I detta skede finns ingen plan för att tillhandahålla Daisyspelare via MTM till andra än prenumeranter på dagstaltidning, i nuläget cirka 5 000 personer.

Finansieringen? 
Under projektets genomförande kommer projektfinansieringen att täcka kostnader för att starta upp den nya distributionslösningen. Finansieringsmodellen efter projektet är i dagsläget inte beslutad. Det finns i nuläget inga kända förändringar av finansieringen av blindskriftsporto via PTS.

Kontakt
Projektledare Cecilia Wallin
cecilia.wallin@mtm.se
tel: 08-580 027 67

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)