Foto: Christer Andersson

Talboken Kommer - för taltidningsläsare

Nöjda låntagare i Uppsala visar utvärderingen. Nu går projektet vidare på regionnivå – Östergötland först ut.

Vad är Talboken Kommer?

En ny MTM-tjänst där bibliotek kan förmedla talböcker via internet till sina IT-ovana låntagare. Istället för att posta fysiska talböcker lägger biblioteket talböckerna i en digital bokhylla och skickar iväg till låntagarens internetanslutna Daisy-spelare. Hanteringen ska vara så enkel att även de minst teknikvana klarar att använda den.

TBK-projektet pågår under 2017 och syftar till att anpassa talboksverksamheten till modern teknik. Samtidigt som servicen ökar minskar kostnader, transporter och miljöpåverkan. Hanteringsarbetet på det lokala biblioteket kommer också att minska. Det blir även möjligt att lyssna på talböcker och taltidningar i samma spelare.

Hur långt har projektet kommit?

Testerna startade på Bibliotek Uppsala sommaren/hösten 2016 och Malmö stadsbibliotek kom igång i december. Sammanlagt har nu cirka 25 taltidningsläsare testat den nya tjänsten.

Utvärderingen med Uppsalas låntagare visar att testpersonerna är mycket nöjda. Alla skulle rekommendera tjänsten till en vän, och de flesta vill fortsätta läsa på det här viset.
- Som Science Fiction, bara att trycka på en knapp så är boken där, säger en av projektets 87-åriga deltagare.

Läs mer om utvärderingen här

Projektet fortsätter – nu på regionnivå

Under våren 2017 kommer fler bibliotek att erbjudas TBK-tjänsten. Framöver väljer MTM att ansluta biblioteken regionvis, med flera bibliotek åt gången. Närmast på gång är Östergötland där biblioteken just börjar kontakta intresserade låntagare.
Fortfarande riktar sig TBK-tjänsten till personer som prenumererar på en taltidning. 
Senare i projektet kommer vi att påbörja arbetet med att anpassa tjänsten till talboksläsare som har utrustning från annat håll.

Fokus i projektet ligger på fortsatt teknisk utveckling och att hitta fungerande rutiner för såväl låntagare och bibliotek som MTM. När TBK-tjänsten är tillräckligt utvecklad och användarvänlig kommer den att fasas över till MTM:s ordinarie verksamhet. Ambitionen är att under 2017 permanenta TBK-tjänsten och succesivt ansluta alla intresserade folkbibliotek.

Intresset i er region?

Under våren tar MTM kontakt med Region- och länsbiblioteken för att ta reda på intresset för att starta med TBK och därefter göra upp en lanseringsplan.
Ta gärna upp frågan med era kollegor i länet. Kontakta sedan MTM, i första hand Maria Kimberg, ansvarig för lansering och kommunikation. Kontaktuppgifter finns sist i dokumentet.

Vilka låntagare ska kunna använda Talboken Kommer

Under testet och den inledande lanseringsfasen taltidningsprenumeranter. Längre fram även andra med läsnedsättning som behöver ha talböcker hemskickade via internet. Tjänsten vänder sig till äldre och teknikovana – de som inte klarar att ladda ned, eller lyssna i en app.

Vad blir bibliotekets roll?

Som tidigareatt förmedla talböcker, men nu digitalt. Att lägga upp böckerna i en digital bokhylla och skicka iväg, istället för att hantera fysiska talböcker. Att registrera användare och ge svar på supportfrågor. Den nya tjänsten är tänkt att minska mycket av det omfattande fysiska hanteringsarbetet kring talböcker, och ge mera tid för urval, boktips och uppsökande arbete.

Hur får användarna spelare?

Taltidningsprenumeranterna har redan spelare. För de som tar en ny prenumeration ingår spelare, internetanslutning och support. I övrigt är det som förut; Syncentralerna förskriver spelare och en del användare köper egna. Förstudien visar att möjligheten att få en spelare varierar kraftigt mellan olika delar av landet. MTM har idag inget ansvar för spelarna för talboksläsarna, utan bara för innehållet i tjänsten.

Vilken typ av spelare krävs? 

En Daisyspelare som kan kopplas upp mot internet. I projektet används spelarna Victor Reader Stratus 4 och 12 som redan används av taltidningsläsarna.

Fungerar de spelare som finns ute nu?

En förutsättning är att spelarna har internetanslutning. De flesta Daisyspelare som används idag saknar anslutning. De spelare som har internetanslutning är inte testade mot tjänsten, men målsättningen är att de spelarnas mjukvara framöver ska anpassas till Talboken kommer.

Hur får användarna internet?

Projektdeltagarna, taltidningsprenumeranterna, har redan tillgång tilI internet. För övriga är det i dagsläget individuella lösningar som gäller, där varje användare får stå för sin egen internetanslutning.

Vem hjälper till när något krånglar? 

För taltidningsprenumeranter finns supporten TaltidningshjälpenUnder projektet sätts det in extra stöd för att kartlägga vilka frågor som dyker upp, hitta fel och minimera framtida krångel.

Ska de fysiska skivorna bort?

Långsiktigt går MTM, i likhet med samhället i övrigt, mot en digitaliserad distributionsform. 
Cd-spelare blir allt ovanligare, och behovet av alternativ allt nödvändigare.
Möjlighet att ladda ned skivor från MTM finns dock kvar.

Kontaktuppgifter Talboken Kommer

Ansvarig för lansering och kommunikation, Maria Kimberg
maria.kimberg@mtm.se

Projektledare, Ulf Wikman
ulf.wikman@mtm.se
tel: 08-580 027 97

Marknad och kommunikation, Tobias Willstedt
tobias.willstedt@mtm.se
tel: 08-580 027 44

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)