Foto: Christer Andersson

Talboken Kommer - för taltidningsläsare

Projektet ”Talboken Kommer - för taltidningsläsare” går vidare. Malmö stadsbibliotek blir nytt testbibliotek och utvärderingen i Uppsala är påbörjad.

Vad är Talboken Kommer?

En kommande MTM-tjänst där bibliotek kan förmedla talböcker via internet till sina IT-ovana låntagare. Istället för att posta fysiska talböcker lägger biblioteket talböckerna i en digital bokhylla och skickar iväg till låntagarens internetanslutna Daisy-spelare. Hanteringen ska vara så enkel att även de minst teknikvana klarar att använda den.

Projektet syftar till att anpassa talboksverksamheten till modern teknik. Samtidigt som servicen ökar minskar kostnader, transporter och miljöpåverkan. Hanteringsarbetet på det lokala biblioteket kommer också att minska. Det blir även möjligt att lyssna på talböcker och taltidningar i samma spelare.

Hur långt har projektet kommit?

Tjänsten har sedan sommaren 2016 testats av Bibliotek Uppsala och 10 taltidningsläsare. Just nu pågår vidareutveckling av det administrativa gränssnitt som biblioteket använder när de förmedlar talböcker till låntagarnas spelare.  Bibliotek Uppsala bidrar med värdefulla synpunkter i utvecklingsarbetet.

Så här långt i uppsalatestet har de 10 deltagarna lånat i snitt 5.2 böcker per månad. Telefonutvärdering med låntagarna har nyligen påbörjats. De hittills tillfrågade är väldigt positiva och vill fortsätta använda tjänsten i framtiden: ”Som Science Fiction – bara att tycka på en knapp”. Bibliotekspersonalen har också fått övervägande positiv respons från testlåntagarna.

Projektet fortsätter - Malmö nytt testbibliotek

I november utökas projektet när även Malmö stadsbibliotek och taltidningsläsare i Skåne börjar testa. Fokus ligger på fortsatt teknisk utveckling och att hitta fungerande rutiner för såväl bibliotek som låntagare. Ytterligare något bibliotek kommer att ansluta till projektet före årsskiftet. Ambitionen är att under 2017 permanenta TBK-tjänsten och succesivt ansluta fler intresserade folkbibliotek. MTM kommer att fortsätta att hålla er informerade om hur projektet fortskrider.

Vilka låntagare ska kunna använda Talboken Kommer

Under testet och den inledande lanseringsfasen taltidningsprenumeranter. Längre fram även andra med läsnedsättning som behöver ha talböcker hemskickade via internet. Tjänsten vänder sig till äldre och teknikovana – de som inte klarar att ladda ned, eller lyssna i en app.

Vad blir bibliotekets roll?

Som tidigareatt förmedla talböcker, men nu digitalt. Att lägga upp böckerna i en digital bokhylla och skicka iväg, istället för att hantera fysiska talböcker. Att registrera användare och ge svar på supportfrågor. Den nya tjänsten är tänkt att minska mycket av det omfattande fysiska hanteringsarbetet kring talböcker, och ge mera tid för urval, boktips och uppsökande arbete.

Hur får användarna spelare?

Taltidningsprenumeranterna har redan spelare. För de som tar en ny prenumeration ingår spelare, internetanslutning och support. I övrigt är det som förut; Syncentralerna förskriver spelare och en del användare köper egna. Förstudien visar att möjligheten att få en spelare varierar kraftigt mellan olika delar av landet. MTM har idag inget ansvar för spelarna för talboksläsarna, utan bara för innehållet i tjänsten.

Vilken typ av spelare krävs?

En Daisyspelare som kan kopplas upp mot internet. I testet används spelarna Victor Reader Stratus 4 och 12.

Fungerar de spelare som finns ute nu?

En förutsättning är att spelarna har internetanslutning. De flesta Daisyspelare som används idag saknar anslutning. De spelare som har internetanslutning är inte testade mot tjänsten, men målsättningen är att de spelarnas mjukvara ska anpassas till Talboken kommer.

Hur får användarna internet?

Årets testdeltagare, taltidningsprenumeranterna, har redan tillgång tilI internet. För övriga är det i dagsläget individuella lösningar som gäller, där varje användare får stå för sin egen internetanslutning.

Vem hjälper till när något krånglar?

För taltidningsprenumeranter finns supporten TaltidningshjälpenUnder testfasen sätts det in extra stöd för att kartlägga vilka frågor som dyker upp, hitta fel och minimera framtida krångel.

Ska de fysiska skivorna bort?

Långsiktigt går MTM, i likhet med samhället i övrigt, mot en digitaliserad distributionsform. 
Cd-spelare blir allt ovanligare, och behovet av alternativ allt nödvändigare.
Möjlighet att ladda ned skivor från MTM finns dock kvar.

Kontaktuppgifter Talboken Kommer

Projektledare Ulf Wikman
ulf.wikman@mtm.se
tel: 08-580 027 97

Marknad och kommunikation Tobias Willstedt
tobias.willstedt@mtm.se
tel: 08-580 027 44

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)