MTM lämnar remissvar på Marrakechfördraget

EU-kommissionen har lämnat förslag till EU-parlamentet som rekommenderar att EU godkänner Marrakechfördraget. Målet med fördraget är att öka utbudet av tillgängliga böcker. MTM har nu lämnat sitt remissvar.

Marrakechfördraget innebär att anpassade versioner av böcker och syntolkning för personer med synskador och för personer med lässvårigheter ska få spridas, utan tillstånd, mellan olika länder. 25 länder utanför EU har ratificerat fördraget.

Om EU-parlamentet godkänner Marrakechföredraget innebär det att:

  • Alla EU-länder ska se till att har ett undantag i upphovsrättslagen som tillåter att man kan producera tillgängliga böcker.
  • Att EU-länderna kan utväxla tillgängliga titlar över nationsgränserna.

MTM:s remissvar betonar vikten av att dessa två villkor gäller för alla medlemsländer. Men det är också viktigt att behålla definitioner av vilka som är talboksberättigade samt vilka organisationer som får tillhandahålla tillgängliga medier, alltså de organisationer som har talbokstillstånd. Detta för att betona vikten av att undantaget i upphovsrätten ska säkerställas.

Marrakech blir konkretiserat genom arbetet med den globala katalogen av tillgängliga böcker, TIGAR-katalogen (TIGAR= Trusted Intermediate Global Accessible Resource). MTM är en stor leverantör av titlar till katalogen och MTM laddar också ner titlar till Legimus från TIGAR. De länder som både har ratificerat samt är medlemmar i TIGAR kan redan nu utväxla titlar fritt. Det är Kanada, Australien och Brasilien som kan göra det.

MTM eller Sverige behöver inte ändra något för att leva upp till Marrakech. Det är möjligt att EU ratificerar redan i januari 2017.

För den blinda befolkningen i världen är detta en stor fråga. Ibland beräknar man att endast cirka 7% av alla tryckta böcker i världen finns i tillgängligt format och Marrakechfördraget gör att den siffran kommer att öka betydligt.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)