Myndigheten för delaktighet och MTM prisas i PTS innovationstävling

Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier är en av 14 vinnare i Post- och telestyrelsens (PTS) tävling ”Innovation för alla”. Vinnarna får dela på totalt 13,4 miljoner kronor i finansiering för att göra verklighet av sina projekt. 

Myndigheten för delaktighet ska nu tillsammans med MTM undersöka hur marknaden ser ut för att producera EPUB3 och hur befintliga läsare fungerar. Läsarna ska också testas med användare.

Tävlingen var den nionde i ordningen och temat för årets tävling var ”Nåbar för alla?”. I tävlingen efterfrågades lösningar som gör det enklare för alla att, oavsett funktionsförmåga, att komma i kontakt och kommunicera med offentliga och privata verksamheter.

När tillgänglighet är som bäst är den en självklarhet som osynligt utplånar skillnader och hinder för personer med funktionsnedsättning. EPUB3-formatet bär på denna möjlighet och det är mycket roligt att PTS belönar detta projekt, säger Roland Esaiasson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

EPUB3 är det nya formatet för e-böcker. Formatet skapar möjlighet att få in tillgänglighetsfunktioner i huvudprodukten. Till exempel kan den som sätter igång talsyntesen i sin dator, surfplatta eller telefon, höra texten samtidigt som det markeras var i texten det är. Detta tillgängliggör inte bara böcker för personer med synnedsättning, det gör det tillgängligare även för dem med kognitiva funktionsnedsättningar av olika slag.

Läs mer om Post- och telestyrelsens tävling "Innovation för alla" (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)