Ökad tillgänglighet till MTM:s talböcker i Libris

Från och med hösten 2016 blir det lättare att hitta rätt talbok i KB:s databas Libris Katalogposterna kompletteras med annotationer, skönlitterära ämnesord och uppgifter om fortsättningsverk.

Förändringarna underlättar för bibliotekarier att vägleda och tipsa låntagarna om önskade böcker. Låntagarna får därmed bättre och snabbare service.

Orsaken till förändringen är att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och BTJ har slutit ett avtal 1 juni 2016. Avtalet innebär att all kataloginformation som rör MTM:s böcker kommer att vara fritt tillgänglig för såväl bibliotek som enskilda låntagare. MTM:s talböcker finns i LIBRIS sedan 2012.

- Vi är mycket glada över denna historiska överenskommelse som innebär att MTM fullt ut tar ansvar för ett Nationalbibliotek för Tillgängliga Medier, säger generaldirektör Roland Esaiasson. Det innebär att den demokratiska grundläggande rätten att läsa med ögon, öron och fingrar ökar i och med förutsättningarna att sprida tillgängliga medier i flera kanaler än hittills.

Enligt en färsk undersökning som MTM har gjort framgår att både bibliotekarier och användare har stor glädje av annotationerna som är en kort beskrivning av boken. Ämnesorden, exempelvis detektiver eller kärlek, använder bibliotekarierna i större utsträckning än låntagarna

Libris är en nationell svensk datoriserad samkatalog för ett stort antal svenska bibliotek. Informationen i Libris är öppen data.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)