Vi har gjort om vår webbplats mtm.se

Nu finns information och tips till lärare, bibliotek och läsombud/högläsare på mtm.se, efter integration av material från lattlast.se. Mtm.se har även blivit mer överskådlig efter att vi har slagit samman "Tillgängliga medier" och "Tjänster" till "Produkter och tjänster". Dessa ändringar innebär att det finns nya ingångar i menyn och att vissa gamla sidor har fått nya adresser.  

Vi har även publicerat en supportwebb för dagstidningen som taltidning. Den är till för alla dagstidningar som vill ha hjälp och stöd med att nå ut med sin dagstidning som taltidning till fler prenumeranter.

Supportwebb dagstidningen som taltidning

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)