MTM inrättar vetenskapligt råd

Sedan årsskiftet har Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, uppdraget att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. Nu inrättar MTM ett vetenskapligt råd som kommer att utgöra en viktig grund i myndighetens arbete. Rådet ska ha en rådgivande funktion och ska bevaka och sprida relevant forskning om tillgängliga medier samt deras målgrupper.

– Med hjälp av det vetenskapliga rådet kan vi nu fördjupa vår kunskap om hur alla kan få tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. I rådet finns en god sammansättning av discipliner och kompetenser, och framförallt personer som är djupt engagerade i våra frågor, säger Roland Esaiasson som är generaldirektör på MTM.

Det vetenskapliga rådet ska:

• stödja myndigheten i att samla och sprida kunskap om målgrupperna och deras behov

• bedriva utrednings-, utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete

• identifiera forskningsbehov och tillsammans med myndigheten initiera tillämpad forskning

• säkerställa att myndighetens verksamhet kommer målgrupperna till godo

Förutom MTM:s generaldirektör och rådets ordförande, Roland Esaiasson består rådet av följande personer:

Yvonne Eriksson, professor informationsdesign, Mälardalens högskola

Jan Gulliksen, skolchef och professor, Människa-datorinteraktion, KTH

Åse Hedemark, fil.dr biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

Arne Jönsson, professor datavetenskap, Linköpings universitet

Katarina Mühlenbock, fil.dr språkvetenskaplig databehandling, DART – Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Monica Rosén, professor pedagogik, Göteborgs universitet

Ingela Wadbring, docent och institutionschef NORDICOM, Göteborgs universitet

Åsa Wengelin, docent institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Jan Ygge, professor barnoftalmologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

För ytterligare information, kontakta: Roland Esaiasson, generaldirektör MTM Telefon: 08-580 02 750 E-post: roland.esaiasson@mtm.se Karin Husberg, pressekreterare, Telefon: 08-580 02 818 E-post: karin.husberg@mtm.se

För pressbilder, se MTM:s webbplats,

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)