MTM på Bokmässan: Läsning för alla sinnen

Mer än en halv miljon svenskar har en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa skriven text. En ännu större del av befolkningen behöver mycket enkla texter för att kunna tillgodogöra sig innehållet. På Bokmässan i Göteborg vill Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, inspirera till att alla kan läsa på sina villkor – med det sinne som passar just dem.

– På Bokmässan vill vi inspirera till läslust och visa på hur vi kan skapa ett samhälle där alla kan läsa på sina egna villkor, berättar Magnus Larsson, generaldirektör på MTM. Vare sig det handlar om att läsa med öronen, händerna eller lättläst text med ögonen. Tillgången till tillgängliga medier är ytterst en fråga om yttrandefrihet och demokrati.

I MTM:s monter C04:22 kommer besökarna att kunna ta del av litteratur och nyheter i flera olika format – lättläst, talbok, taltidning och punktskrift.

MTM erbjuder också flera intressanta författarträffar och seminarier om hur man kan jobba med tillgängliga medier för olika målgrupper, som till exempel lättläst i klassrummet eller taktila bilderböcker för barn. Dessutom diskuteras tillgänglighetsfrågan i den kommande nationella biblioteksstrategin.

Läs mer om vårt program under Bokmässan på vår webb

Följ också våra seminarier på Facebook och på Twitter under #lässinnen.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Husberg, pressansvarig Myndigheten för tillgängliga medier, telefon: 076-540 28 18, e-post: karin.husberg@mtm.se.

Camilla Batal, chef Marknad och kommunikation Myndigheten för tillgängliga medier, telefon: 08-580 028 24, e-post: camilla.batal@mtm.se.

För pressbilder, MTM:s webbplats

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en myndighet vars uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vårt mål är att alla medier ska vara tillgängliga så att fler kan delta aktivt i samhället.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)