MTM stödjer KB i arbetet med nationell biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket, KB, får i uppdrag av regeringen att ta fram en ny nationell biblioteksstrategi. Syftet är bland annat att verka läsfrämjande och göra biblioteken mer jämlika och tillgängliga för alla. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, välkomnar regeringens initiativ och kommer att ha en aktiv roll i arbetet.

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar. Myndigheten kommer att ha en viktig roll i arbetet för att se till att strategin inkluderar alla, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

– Vi är mycket glada över att aktivt få bidra i arbetet med en ny biblioteksstrategi. Biblioteken har en viktig demokratifrämjande roll och vi behöver hitta ännu bättre metoder för att alla ska få tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation på lika villkor, säger Roland Esaiasson, generaldirektör vid MTM. 

Bakgrunden till regeringens uppdrag är bland annat den sjunkande läsförmågan och ökade kunskapsklyftor mellan olika grupper i samhället. Biblioteken har en mycket viktig roll att spela för att ändra utvecklingen, till exempel genom att stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Biblioteken ska dessutom vara tillgängliga för alla och ska därför prioritera grupper som personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. 

För uppdraget avsätter regeringen 5 miljoner 2015 och för 2016-2018 beräknar regeringen årligen avsätta 6 miljoner kronor. Uppdraget ska vara slutfört 2019.

Kontakt:

Karin Husberg, pressekreterare,
Telefon: 08-580 02 818 E-post: karin.husberg@mtm.se

Camilla Batal, chef marknad och kommunikation
Telefon: 08-580 02 824 E-post: camilla.batal@mtm.se

Bilder till pressmeddelandet:

Läsande barn Foto: Apelöga

Läsande tonåringar Foto: Sara Mac Kay

Generaldirektör Roland Esaiasson Foto: Jessica Lund

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)