Svensk vald till styrelseordförande för Daisy-konsortiet

Jesper Klein från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är vald till ny styrelseordförande för internationella DAISY-konsortiet. Det är en global organisation som arbetar för att personer med läsnedsättning ska få tillgång till litteratur och information.

Han tillträder som ordförande den 1 september 2015 och kommer att leda styrelsen som består av 19 ledamöter. De representerar medlemsorganisationens fullbetalande medlemmar från olika delar av världen.

− Även om bok- och mediabranschen har utvecklats med många digitala lösningar, är det fortfarande långt kvar till att personer med olika former av läsnedsättning kan vara delaktiga på lika villkor, säger Jesper Klein. För mig är det här en demokratifråga ­­− alla ska ha rätt att läsa!

DAISY-konsortiet hjälper personer med läsnedsättning så att de kan ta del av kultur, information och utbildning i alla världsdelar. De har flera viktiga uppgifter:

  • Att utveckla och förvalta tekniska standarder för tillgänglig information.  
  • Stödja och påverka bok-, medie- och teknikbranschen så att de ska tänka på tillgänglighet när de utvecklar sina tjänster, så att också personer med läsnedsättning kan använda dem. 

Ladda hem bild på Jesper Klein, foto: Anna-Lena Andersson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)