Studiedagar hösten 2017

Deltagande i MTM:s studiedagar är kostnadsfritt om inte annat anges.

Alla elevers rätt till läsning

En studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter

När: Måndag 9 oktober 2017
Var: Hotel Grand Central, Stockholm

Välkommen till en studiedag som vänder sig till alla som arbetar inom skolan. Du kan vara lärare, skolbibliotekarie, specialpedagog eller skolledare. MTM berättar om talböcker och lättläst och erfarna pedagoger berättar om hur de arbetar med elever och läsning.

Läs mer om programmet (studiedagen är nu fulltecknad)

 

Läsfrämjande i omsorgerna – för allas delaktighet

Hur kan vi arbeta läsfrämjande med LSS- och äldreomsorg? En studiedag med fokus på projekt, metoder och medier

När: Torsdag 26 oktober 2017, klockan 9.30–16.30
Var: Scandic Klara, Stockholm

En dag för alla som arbetar läsfrämjande med LSS- och äldreomsorg på regional och nationell nivå, t.ex. läns- och regionbibliotek, studieförbund, intresseförbund, Kulturrådet och kommunförbund. Kom och ta del av kunskap och goda exempel kring hur vuxna inom LSS- och äldreomsorg får tillgång till läsning utifrån sina egna förutsättningar. Välkommen till en dag för erfarenhetsutbyten, möten och nya idéer.

Till program och anmälan

 

SDK-konferensen 2017

Datum: 16–17 november 2017
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Den ökade produktionen av ljudböcker och andra nya digitala format förändrar läsarnas konsumtionsvanor. Hur kommer behovet av talböcker att se ut? Hur ser talbokens framtid ut?

Under konferensen får vi presentationer från projekt som syftar till att öka tillgången till tillgänglig litteratur och förbättra användarens upplevelse. Vi möter forskare, användare och får lyssna till internationella utblickar kring områden digitala böcker.

Läs mer om programmet och anmäl dig

 

Allas skolbibliotek?

Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier, nationell fortbildningsdag

När: Fredag 1 december 2017, klockan 9:30-16:15 
Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Hur gör vi våra skolbibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en nationell fortbildningsdag för bibliotekspersonal på grundskola och gymnasium.

Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Boka datumet! Begränsat antal platser. Sista anmälan 10 november.

Till program och anmälan

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)