Foto: Elliot Elliot.

Om läsnedsättning

En person med läsnedsättning har svårt att läsa tryckt text. MTM tillgängliggör tryckta böcker för personer med läsnedsättning. Det vill säga talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur.

De flesta personer med läsnedsättning använder talböcker. De som läser punktskrift har även tillgång till punktskriftsböcker. MTM lånar även ut e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur. Personer med läsnedsättning har också möjlighet att läsa taltidningar.

Regleras i lag

Rätten att låna talböcker regleras i upphovsrättslagen. Ungefär sex procent av Sveriges befolkning har en läsnedsättning som gör att man har rätt att låna talböcker. Man lånar via sitt lokala bibliotek. Personer som har en läsnedsättning behöver inte visa intyg eller uppge av vilken orsak man har en läsnedsättning.

Läs mer om lagar, avtal och styrdokument

Rätt att använda talböcker

En läsnedsättning kan bero på flera saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Men till exempel rörelsehinder, neurologisk funktionsnedsättning eller konvalescens efter sjukdom kan också göra att en person har svårt att läsa tryckt text. Även den som har en tillfällig läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. En person med läsnedsättning har även rätt att köpa talböcker

Rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • utvecklingsstörning 
  • läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada, för hörselträning
  • tillfälligt läshandikapp
  • kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar

Läsnedsättning på andra språk

Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svårt att läsa på svenska för att man har ett annat språk än svenska som modersmål. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk är man berättigad till att låna såväl svenska talböcker som talböcker på andra språk.

E-textböcker

Den som har en läsnedsättning och vill läsa digital text på dator med hjälp av olika anpassningar kan låna e-textböcker. För dessa böcker  gäller samma bestämmelser som för talböcker.

Läs mer om e-textböcker

Punktskriftsläsare

Personer som läser punktskrift kan både låna och köpa punktskriftsböcker via legimus.se.

Högskolestuderande

Högskolestuderande med läsnedsättning har rätt att låna sin kurslitteratur i anpassat format via sitt högskole- eller universitetsbibliotek.

Läs mer om högskolelitteratur

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)