Nyhetstext hämtad från lättlästa nyhetssajten 8Sidor.se - 4 maj 2016.

Om lätta texter

PIAAC-studien från 2013 redovisar vuxnas läsförmåga i 23 OECD-länder. Sverige ligger klart över genomsnittet. Ändå har drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning en läskompetens som innebär att de har ett stort behov av mer lättillgängliga texter.

Det finns många olika anledningar till att man har lässvårigheter. Ett funktionshinder eller en sjukdom kan göra att man har svårt att läsa. Ovana läsare som skolbarn, eller de som har ett annat modersmål än svenska kan behöva enkla texter. Personer med demens är en växande grupp. Vi vet att våra läsare är väldigt olika. Läsarna från skolåldern och uppåt och finns över hela landet. På skolor, bibliotek, sjukhus, boenden av olika slag, i hemmen, på arbetsplatser läses lättlästa texter.

Vad gör en text lättläst?

Genom åren har vi samlat erfarenheter om hur man gör en lättläst text. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form och ser hela tiden till helheten. Några saker är alltid viktiga att tänka på när man ska ta fram en lättläst text:

  • Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder sig till.
  • Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt.
  • Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper
  • I texten används vardagliga ord och korta rader.
  • I layouten ska text och bild samspela.
  • Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav och syften.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)