Foto: Elliot Elliot

Punktskrift

Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som man läser med fingertopparna. MTM gör böcker i punktskrift för vuxna, barn och ungdom, i varierande utformning och för olika behov. Målet för MTM:s punktskriftsverksamhet är att utveckla punktskriftsservicen och bidra till att punktskriftskunnandet upprätthålls.

MTM erbjuder

  • MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice
  • Punktskriftstjänsten
  • Punktskriftsböcker
  • Punktskriftstidningar
  • Högskolelitteratur
  • Bokklubbar
  • Taktila bilder och kartor
  • Spel och övriga produkter

MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice

Punktskriftsläsare och bibliotek kontaktar MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice för att låna eller köpa punktskriftsböcker, beställa prenumerationer eller månadslista över nya punktskriftsböcker.

Punktskriftstjänsten

Punktskriftstjänsten är en individuell service för personer med dövblindhet och synskada där man kan få material överfört till punktskrift, till exempel bruksanvisningar, musiktexter, artiklar, recept och stickbeskrivningar.  

legimus.se

I MTM:s digitala bibliotek legimus.se finns alla punktskriftsböcker som MTM producerar eller köper in, även böcker under produktion visas.

legimus.se

Förslag på nya punktskriftsböcker

Många böcker görs på förslag från punktskriftsläsare. I övrigt producerar MTM främst ny skönlitteratur, men också en del facklitteratur. Punktskriftsläsare kan lämna förslag på nya punktskriftsböcker via legimus.se eller det lokala biblioteket.

Produktion av punktskrift

MTM producerar årligen ca 450 punktskriftsböcker per år, varav 3-5 är taktila bilderböcker för barn. Många av böckerna görs på förslag från punktskriftsläsare. MTM har utvecklat en ny metod för produktion av punktskriftsböcker. Resultatet är en snabbare och mer kostnadseffektiv produktion samt en mer användarvänlig formgivning för läsaren.

Punktskriftsnämnden

Punktskriftsnämnden är knuten till MTM och har regeringens uppdrag att främja och utveckla punktskriften som skriftspråk för personer med synnedsättning. 
I nämndens verksamhet ingår bland annat att publicera böcker om punktskrift och taktila bilder samt att arrangera konferenser och seminarier inom området.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)