Produktion av punktskriftsböcker

MTM producerar varje år cirka 600 böcker i punktskrift. Det är skönlitteratur för vuxna, barn och ungdom samt en del facklitteratur.

Urval

Många förslag på titlar kommer från punktskriftsläsarna. MTM väljer och fattar beslut om vilka tryckta böcker som ska bli punktskriftsböcker. Besluten om produktion grundar sig på MTM:s riktlinjer för bokurval.

Produktion

MTM upphandlar avtal för produktion av punktskriftsböcker med ett antal leveratörer. Avtalen omfattar cirka 600 titlar per år. 

Produktionen görs enligt Punktskriftsnämndens skrivregler och rekommendationer. Detta gäller även illustrationer till reliefbilder.

Alla böcker görs i fullskrift. Bilderböcker kan göras på olika sätt, som interfolierade böcker, bredvidböcker, taktila bilderböcker och böcker med inklistrad text.

Innan boken skickas iväg till leverantören bestäms hur den skall göras, till exempel glestryck (för den ovana läsaren), vilka bilder som skall överföras till reliefbild eller beskrivas samt vilket format boken ska ha.

MTM har utvecklat en ny produktionsmetod för punktskriftsböcker som ger en snabbare och mer kostnadseffektiv produktion. Att producera en punktskriftsbok tar mellan en och sex månader.

MTM har avtal med följande leverantörer:

  • Berit och Hans Bergström konsulter AB
  • EMB-konsult AB
  • Punkt Design AB
  • Annica Norberg Design
  • Eva Eriksson Design AB
  • Valja Infodesign
  • Maria Beskow
  • Scandic Serigrafi
  • HM Solutions AB
  • SG Access AB

Färdig för utlåning

Alla böcker som produceras presenteras på legimus.se. Innan boken är färdig kan man som låntagare, bibliotek eller enskild punktskriftsläsare ställa sig i kö.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)