Punktskriftstjänsten

Punktskriftstjänsten är en individuell, kostnadsfri service för personer med dövblindhet och personer med synnedsättning.

Här kan enskilda punktskriftsläsare få eget material överfört till punktskrift. Det kan till exempel gälla bruksanvisningar, musiktexter, tidningsartiklar, recept och stickbeskrivningar. Val av utskriftsformat sker i samråd med beställaren. MTM överför även Dövas tidning till punktskrift.

Personer med dövblindhet har inga begränsningar när det gäller att beställa material. Personer med synskada kan beställa max 1500 originalsidor punktskrift per person och år samt ett obegränsat antal kopior.

Kontakt

Kontakta Punktskriftstjänsten via brev i svartskrift eller punktskrift, e-post eller telefon.

Adress
MTM
Punktskriftstjänsten
Box 5113
121 17 Johanneshov

E-post
punktskrift@mtm.se 

Telefon
08-580 02 720
måndag - torsdag 9-12.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)