Foto: Elliot Elliot

Taktila bilder och bilderböcker

Myndigheten för tillgängliga medier har som uppdrag att främja tillgången till punktskrift med taktila inslag för både barn och vuxna.

Genom egen produktion av taktila bilderböcker garanterar MTM tillgång till olika typer av taktila bilderböcker och samarbetar dessutom med övriga nordiska bibliotek om enstaka produktioner.

Bibliotek, enskilda personer med synnedsättning, föräldrar eller anhöriga till barn med synnedsättning,  och institutioner som specifikt arbetar med barn med synnedsättning kan låna och köpa böckerna via MTM. Barn med andra funktionsnedsättningar än synskada kan låna dem på biblioteken.

Den taktila bilden

För att en bild ska bli tillgänglig för en person med grav synnedsättning krävs att linjer och ytor är upphöjda. Dessa bilder kallas taktila bilder eller reliefbilder.

Ögat uppfattar fler detaljer än vad fingertopparna gör, så en taktil bild ska vara enkel och utan onödiga detaljer. I både barnböcker och vuxenböcker görs taktila bilder i så kallad svällpappersteknik. I barnböcker förekommer bilder som illustrerar något i berättelsen, till exempel ett djur. I vuxenböcker är det ofta bilder som är svåra att beskriva i ord, till exempel kartor, diagram, tekniska beskrivningar eller liknande.

Den taktila bilderboken

En taktil bilderbok har oftast en tryckt originalbok som förlaga. Ett urval av originalbokens bilder finns med i den taktila bilderboken. Bilderna är utformade i kontrastrika färger och olika material. Materialen väljs ut för att skapa associationer till det avbildade. 

Illustrerade punktskriftsböcker för vuxna innehåller främst bilder i så kallad svällpappersteknik.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)