Foto: Sara Mac Key

Taktila böcker för barn

MTM har som uppdrag att främja tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med synnedsättning. Barn med andra funktionsnedsättningar än synskada kan också ha glädje av taktila bilderböcker och har rätt att låna dem på biblioteken.

Barn med synnedsättning behöver samma möjlighet som sina jämnåriga att uppleva, lära sig förstå och avläsa bilder i bilderboken.

Låna taktila bilderböcker

Föräldrar till barn med synnedsättning, bibliotek och andra institutioner kan låna taktila bilderböcker från MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice eller direkt via legimus.se, MTM:s digitala bibliotek.

MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice

Låna taktila barnböcker på legimus.se

Läs mer om hur du lånar punktskriftsböcker

Föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar kan låna böckerna på närmaste bibliotek.

Köpa taktila bilderböcker

De taktila bilderböckerna görs i begränsad upplaga. De kan därför endast köpas av bibliotek, enskilda personer med synnedsättning, föräldrar eller anhöriga till barn med synnedsättning och institutioner som specifikt arbetar med barn med synnedsättning.

Köp taktila böcker för barn

Punktkassen och Punktväskan

För yngre barn finns ett pedagogiskt material - Punktkassen och Punktväskan, som föräldrar till synskadade barn får tillgång till via syncentralerna.

Punktkassen och Punktväskan

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)