Foto: Sara Mac Key

Talböcker

Talböcker

Inlästa böcker kan vara antingen 
talböcker eller ljudböcker.

Talböcker är för dig
med en läsnedsättning.

Ljudböcker är inlästa böcker
som vem som helst kan köpa
i vanliga affärer.

Vi gör våra talböcker i Daisy-format.

Då kan du:

Bläddra i boken
Söka i boken
Sätta bokmärken i boken

Talböckerna finns både på cd-skiva
och som digitala filer.

En del talböcker innehåller
både tal och text.

När du läser en talbok med tal och text
kan du se text och bilder
på datorskärmen
samtidigt som du lyssnar.

Våra romaner, biografier
och barnböcker
har mänskligt tal.

Läroböcker och en del faktaböcker
har ofta en dataröst
det vill säga ett syntetiskt tal.

MTM producerar ungefär 4000 talböcker varje år, många på förslag från talboksanvändare. De flesta populära böcker blir talböcker. En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Den görs för personer med läsnedsättning av olika slag och MTM gör talböcker för både barn och vuxna.

I MTM:s utbud finns flera olika typer av talböcker, skönlitteratur, facklitteratur och högskolelitteratur. Det finns också lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning. Alla som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker på det lokala biblioteket eller ladda ner dem genom MTM:s digitala bibliotek legimus.se.

Rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Inläsningsförslag

Många av de talböcker som MTM producerar är förslag från läsarna och kommer från de lokala biblioteken genom legimus.se. Den normala produktionstiden för en talbok är 2-3 månader, men det kan ta både längre och kortare tid beroende på bokens omfattning, utformning och språk.

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är juridisk.

En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att bibliotek eller organisationer med särskilt tillstånd får producera en utgiven bok som talbok utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. En talboksinläsning måste överensstämma med originalet. Författaren får ett meddelande om att boken kommer att bli talbok.

Ljudboken är, till skillnad från talboken, en helt kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla.

Talbokstillstånd

För att ladda ner och låna ut talböcker krävs att biblioteket har ett talbokstillstånd. Ansökan om talbokstillstånd lämnas till Justitiedepartementet.

Varje inläsning ska rapporteras till upphovsrättsorganisationen Alis. Detta gäller även MTM:s produktioner.
Mer information om talbokstillstånd

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)