Foto: Elliot Elliot.

Låna och ladda ner talböcker

Låna och ladda ner

Välkommen att låna böcker hos oss.
Har du en läsnedsättning får du låna anpassade böcker.

Alla böcker finns i vårt bibliotek
som heter legimus.se.

Talböcker

Du kan låna talböcker på 2 sätt:
1. Ladda ner boken direkt från legimus.se
till din dator
2. Låna från ditt bibliotek

Ska du låna för första gången?

Då ska du gå till biblioteket först.
Biblioteket hjälper dig.
De visar dig hur du ska göra
när du vill låna böcker.

Punktskriftsböcker

Du kan låna punktskriftsböcker
från oss på MTM.

Ska du låna för första gången?

Kontakta oss via e-post:
punktskrift@mtm.se
Telefon: 08-580 02 720 (måndag-fredag kl. 9-12)

E-textböcker

Du kan låna e-textböcker på 2 sätt:
1. Ladda ner boken direkt från Legimus
till din dator
2. Låna från ditt bibliotek

Ska du låna för första gången?

Då ska du gå till biblioteket först.
Biblioteket hjälper dig.
De visar dig hur du ska göra
när du vill låna böcker.

Teckenspråksböcker

Du kan låna teckenspråksböcker
från biblioteket.

En teckenspråksbok är en bok
som du läser på en dvd-skiva.

MTM producerar och tillgängliggör talböcker för personer med läsnedsättning. Talböckerna finns för nedladdning och utlåning på MTM:s digitala bibliotek legimus.se.

MTM samarbetar med bibliotek och andra institutioner som lånar ut talböcker till enskilda användare med läsnedsättning. Genom legimus.se kan talboksanvändare även själva söka och ladda ner talböcker. På legimus.se finns mer än 110 000 talböcker tillgängliga när som helst på dygnet. 

Läs mer om legimus.se

Vem får låna talböcker?


Alla som har en permanent eller tillfällig läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Man behöver inte visa något intyg att man har en läsnedsättning.

Enskild låntagare

Personer med läsnedsättning kan låna talböcker via folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek eller själva ladda ner via biblioteket legimus.se genom att använda tjänsten Egen nedladdning.

Bibliotek

Bibliotek och andra institutioner med talbokstillstånd har rätt att ladda ner och låna ut talböcker från legimus.se. Biblioteken instruerar och ger support till användare som vill låna eller ladda ner talböcker. Biblioteket behöver ett eget nedladdningskonto för att kunna ladda ner talböcker från legimus.se.


Skolor och vårdinstitutioner

Personal på skolor och vårdinstitutioner lånar talböcker till elever och användare med läsnedsättning via det lokala biblioteket, skolbiblioteket, sjukhusbiblioteket eller folkbiblioteket.

Högskolestuderande

Studerande med läsnedsättning på högskola och universitet lånar kurslitteratur på sitt högskolebibliotek eller folkbiblioteket.

Om utlåning och återlämning av talböcker


Enskilda låntagare

Tjänsten Egen nedladdning på legimus.se gör det möjligt för alla talboksanvändare att själva ladda ner och låna talböcker. Det lokala biblioteket registrerar låntagaren för tjänsten, informerar om de regler som gäller och den tekniska utrustning som krävs. All nedladdning av talböcker är lån. Boken ska raderas efter sex månader.

På biblioteket kan man även låna talbok på cd-skiva, minneskort eller USB-minne. Den lånade talboken återlämnas till biblioteket. Det är tillåtet att kopiera talboken för eget bruk, men den får inte spridas vidare till andra.

Bibliotek

Bibliotek med talbokstillstånd laddar själva ner från legimus.se.

Endast de bibliotek som inte kan ladda ner beställer från MTM. Böckerna ska kasseras av biblioteket efter återlämningen.

Högskolestuderande

Studerande på högskola och universitet kan söka och ladda ner kurslitteratur genom legimus.se. Lånetid för kurslitteratur är sex månader.

Talböcker på andra språk 


På legimus.se finns talböcker på cirka 50 språk både för vuxna och barn. Upphovsrätt och tillgång till talböcker skiljer sig åt mellan olika länder. Därför varierar också antalet böcker på de olika språken.

Svensk medborgare som permanent bor i utlandet kan låna talböcker på cd-skiva direkt från MTM. För att kunna låna, kontakta info@mtm.se.  

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)