Foto: Sara Mac Key

Olika typer av talböcker

Olika talböcker

Vi har olika slags talböcker för personer med särskilda behov.

Här kan du läsa om de böckerna.

Lättlästa talböcker

Lättlästa talböcker har lättläst text
och många bilder.

De lättlästa böckerna berättas
långsamt, tydligt och med inlevelse.

Specialinläsningar

Specialinläsningar är för personer
med utvecklings-störning.

Många böcker har musik
och andra ljud.
När du läser en special-inläst bok
med många bilder
bör du titta i boken
samtidigt som du lyssnar.

Vi lånar dock inte ut böckerna.
Du får låna dem på biblioteket.

Talböcker för lästräning

Talböcker för lästräning
har en vanlig inläsning
och en eller flera långsamma inläsningar.

När du lyssnar på en talbok
för lästräning
ska du samtidigt titta i texten.

Om talboken är inspelad som Daisy
text och ljud
finns texten med i talboken.

Fackböcker för seende personer

Fackböcker för seende personer
har många bilder.
Det kan vara till exempel
konstböcker.

Du ska titta på bilderna i boken
samtidigt som du lyssnar.

Engelsk språkträning

Vi gör även talböcker på lätt engelska.
Talböcker på lätt engelska
kan personer som har en läsnedsättning
använda för att träna på språk och uttal.
Böckerna finns med både normal
och långsam läshastighet.

Talböcker på andra språk

Vi har talböcker på fler än 50 språk.

MTM erbjuder talböcker för olika behov. Bland annat finns talböcker med text, lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning.

En och samma titel kan finnas i flera versioner, olika översättningar eller bearbetningar. En titel kan också finnas i olika format, till exempel som både talbok och punktskriftsbok. Alla böcker finns i det digitala biblioteket legimus.se.

Talbok 


MTM:s talböcker produceras i Daisy-format. Det innebär att man kan bläddra, söka på kapitel, sidor och rubriker samt sätta bokmärken. Bildbeskrivningar av eventuella illustrationer i boken underlättar tillgängligheten för läsare med synnedsättning. Talböcker är antingen inlästa med mänskligt tal eller med syntetiskt tal, så kallad talsyntes. Romaner, biografier och barnböcker läses oftast med mänskligt tal. För högskolelitteratur och vissa faktaböcker används talsyntes.

Talböcker med text 


Talböcker med text innehåller ljud samt den tryckta bokens text och bilder. När man läser en talbok med text, med hjälp av läsprogram, visas text och bilder samtidigt på skärmen.

Lättlästa böcker

MTM producerar lättlästa böcker, LL-böcker, som är böcker med lättläst text, många bilder och genomtänkt typografi. Alla LL-böcker läses in långsamt, tydligt och med inlevelse.

Specialinläsningar 


Specialinläsningar är talböcker med lättläst text och rak handling. Böckerna har musikinslag och/eller olika ljudillustrationer  och ibland flera röster. Texten är inläst långsamt, tydligt och med inlevelse. Böckerna är i första hand gjorda för personer med någon form av utvecklingsstörning.

Talböcker för lästräning 


Talböcker för lästräning består av en vanlig inläsning och en eller flera långsamma. Personer med läs- och skrivsvårigheter kan träna sig i att läsa tryckt text med hjälp av dessa böcker. När man läser talboken följer man samtidigt med i den tryckta boken, som i allmänhet har kort och lättläst text, läsvänlig typografi och ett roligt eller spännande innehåll.

Facklitteratur för seende 


Facklitteratur för seende är en handbok eller annan typ av illustrerad bok där bilden utgör det viktigaste elementet i bokens innehåll. Böckerna görs främst för synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter som kan tillgodogöra sig bilderna, men som behöver få texten uppläst. Inläsaren vägleder läsaren genom att hänvisa till bilderna i den tryckta boken. I barnböckerna anger ett pling när man ska vända blad och sidnummer läses alltid. Facklitteratur för seende finns för barn och vuxna och som högskolelitteratur.

Skönlitteratur för seende

Skönlitteratur för seende fungerar på samma sätt som facklitteratur för seende. Exempel på böcker som blir skönlitteratur för seende är grafiska romaner, det vill säga längre tecknade serier i bokform.

Engelsk språkträning 


MTM gör talböcker på lätt engelska som kan användas för språk- och uttalsträning av alla med läsnedsättning. Böckerna är inlästa i både normal och långsam hastighet. De böcker som används är bearbetade och förkortade texter, ofta kända klassiker, med olika svårighetsgrad och kan användas för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Böckerna passar även för personer som studerar på Komvux. Böckerna kräver ett ordförråd som omfattar från 300 till 6 000 engelska ord.

Talböcker på andra språk 


MTM har en världsunik samling talböcker på över 50 språk. Antalet talböcker inom de olika språken varierar stort. Det beror dels på hur stor språkgruppen är i Sverige, dels på tillgången till talböcker från olika språkområden. MTM köper in färdiga inläsningar från olika länder men lånar också in talböcker på andra språk genom internationella lån.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)