Foto: Elliot Elliot

Studielitteratur och läromedel

Böcker i skolan och på högskolan

MTM gör talböcker för personer med läsnedsättning
som studerar på högskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
har ansvar för talböcker
för de elever som går i grundskolan och gymnasiet
och på yrkesutbildningar.

Högskola och universitet
MTM samarbetar med biblioteken
på universitet och högskolor
så att studenter kan låna sin kurslitteratur
som talbok, e-text eller punktskrift.
Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning
och hjälper till om studenterna behöver hjälp med
att ladda ner sina böcker.

På högskolor och universitet finns det också
samordnare för studenter med funktionsnedsättning
som kan hjälpa till.

Ofta tar det flera veckor att göra en talbok.
Därför är det viktigt
att beställa böckerna i god tid innan kursen börjar.

Här kan du se en film om
hur du kan studera med talböcker.

MTM har som särskilt uppdrag att producera studielitteratur till högskolestuderande med läsnedsättning. För grundskola och gymnasium ansvarar Specialpedagogiska skolmyndigheten och för YH- och KY-utbildningar ansvarar Myndigheten för yrkeshögskolan.

Högskola och universitet

MTM samarbetar med universitets- och högskolebiblioteken för att göra det möjligt för studenter att låna sin kurslitteratur som talbok, e-text eller punktskrift.

Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning, ger support och beställer ny kurslitteratur. Den studerande kan också få stöd från samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på högskola eller universitet. 

Det är viktigt att beställa obligatorisk kurslitteratur i god tid eftersom produktionstiden för talbok med talsyntes är 6-8 veckor och inläst talbok 10-12 veckor. 

Om högskolors och biblioteks stöd till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Information till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Yrkesutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har ansvar för att göra material tillgängligt för personer med läsnedsättning som är antagna till en YH- eller KY-utbildning.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

Grundskolor och gymnasium

Det är Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) uppdrag att göra tillgängliga läromedel för elever med läsnedsättning i grundskola och gymnasium, i form av talboksversioner eller e-böcker. Böckerna är pedagogiskt anpassade för elever med synnedsättning och texten kan därför vara förändrad och övningar tillagda.

Skolorna köper in läromedel från SPSM eller beställer och köper från läromedelsproducenten Inläsningstjänst AB. MTM samarbetar med SPSM och en del av SPSM:s produktion finns i legimus.se. Böckerna går att låna på det lokala biblioteket eller ladda ner från legimus.se. 

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)