Foto: Elliot Elliot.

Andra tidskrifter som taltidning

Många tidningar finns som taltidningar och punktskrifts-tidningar.

Vill du prenumerera på dagstidningar
och kultur-tidskrifter
ska du kontakta tidningens
prenumerations-avdelning.

Vill du prenumerera på punktskrifts-tidningar
ska du kontakta oss.

Kontakta Taltidnings-nämnden
om du vill veta mer om taltidningar.

Du kan också prenumerera på våra egna tidningar.

Våra taltidningar för barn och unga

Popcorn - taltidning

Vår taltidning Popcorn
kommer med 12 nummer varje år.
Varje nummer är cirka 90 minuter.

Popcorn innehåller
reportage för barn och ungdomar
boktips
följetonger

Popcorn har 2 avdelningar:

En avdelning för barn mellan 6 och 12 år.

En avdelning för ungdomar mellan 13 och 18 år.
Popcorn finns bara som taltidning.
Popcorn finns inte som tryckt tidning.

Bubbel - taltidning

Bubbel är en taltidning för barn
och ungdomar.

Innehållet kommer från serietidningar.
Bubbel innehåller även:

Roliga historier
följetonger
tävlingar

Bubbel kommer med 26 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Våra taltidningar för vuxna

Panorama - taltidning

Panorama är tidning med reportage.
Panorama beskriver hur exempelvis saker
och personer ser ut.

Panorama kommer med 10 nummer varje år.
Varje nummer är 60 minuter.

Panorama finns bara som taltidning.

Tidskrift för schack – både taltidning
och punktskrifts-tidning

Schackbladet är för synskadade schackspelare.

Schackbladet kommer med 4 nummer varje år.
Schackbladet har 44 sidor på punktskrift.

Kulturkontakt – taltidning

Kulturkontakt är för synskadade konstnärer
och konsthantverkare.
Kulturkontakt innehåller material
från andra konst-tidningar
och konsthantverks-tidningar.

Kulturkontakt kommer med 4 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Prenumerera

Barn och ungdomar får tidningen gratis
ända tills de fyller 18 år.

Alla som är äldre än 18 år
betalar 100 kronor per år
för att prenumerera på en tidning.

Vill du prenumerera på en tidning?
Kontakta oss:
Telefon 08-580 02 720
E-post pren@mtm.se.

Länkar till andra webbplatser
Taltidningsnämnden, öppnas i nytt fönster

MTM erbjuder taltidningar för barn och vuxna. Endast personer med synnedsättning kan prenumerera.

Prenumeration

En prenumeration kostar 100 kronor per tidning och år, men är gratis för barn och ungdomar upp till 18 år.

Det går bra att få ett provnummer av en tidning innan man börjar prenumerera. MTM betalar inte tillbaka felaktiga eller avslutade prenumerationer.

För att prenumerera kontakta: MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice.

Taltidningar

Bubbel

24 nummer per år, 
90 minuter.
 Bubbel är en taltidning som vänder sig till barn och ungdomar och innehållet bygger på klipp ur serietidningar som dramatiseras. Bubbel innehåller även roliga historier och en följetong.

Månadsbladet

12 nummer per år. Månadsbladet innehåller artiklar ur andra tidningar om ämnena mat, vin, resor, hem och fritid, kultur, kropp och själ, djur och natur och mode. Månadsbladet finns också som punktskrift. 

Panorama

10 nummer per år, 60 minuter. Panorama är en reportagetidning med material som produceras speciellt för tidningen. Den innehåller bland annat reportage, intervjuer, boktips och tävlingar.

Popcorn

12 nummer per år, 90 + 90 minuter. 
Popcorn är en taltidning utan tryckt förlaga som innehåller reportage för barn och ungdomar, boktips och en följetong. Tidningen är uppdelad i två avdelningar, en för barn mellan 6-12 år och en för ungdomar mellan 13-18 år.

Tidskrift för schack

4 nr per år. Tidskrift för schack är en rikstäckande schacktidning som ges ut av Sveriges Schackförbund. Den innehåller artiklar om allt från schackkombinationer till partier och intervjuer med världsstjärnorna. Tidsskrift för schack finns också i punktskrift. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)