Läns- och kommuntaltidningar

Länstaltidningar och kommuntaltidningar

Många landsting och kommuner
ger ut egna tidningar
med nyheter och reportage från ditt län
eller din kommun.
Tidningarna är främst för personer
som har nedsatt syn
och därför inte kan läsa vanliga, tryckta tidningar.

Du som redan har en spelare
för att läsa dagstidningen som taltidning
kan använda samma spelare
för din läns- och kommuntaltidning.
Du kan också läsa tidningen med appen Legimus
i en smart mobil eller surfplatta.

Hör av dig till taltidningshjälpen
om du vill veta mer om läns- och kommuntaltidningar.
E-post: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefon: 020-311 211

Visste du att det finns läns- och kommuntaltidningar? De ges ut av landsting och kommuner och är främst för personer med nedsatt syn. De innehåller nyheter och reportage från just din kommun. Om du redan har en spelare för att läsa dagstidningen som taltidning kan du nu även få din läns- och kommuntaltidning i samma spelare.

Tidigare har läns- och kommuntaltidningar mestadels distribuerats på CD-skiva men MTM har fått i uppdrag från regeringen att se till att de ska kunna läsas i en spelare eller i en app för de som vill det. Det finns cirka 70 taltidningar som ges ut av landsting och kommuner och snart går alla att läsa på det nya sättet.

Läs läns- och kommuntaltidningen i din spelare eller i appen Legimus

Om du redan har en spelare för att läsa dagstidningen som taltidning kan du nu även få din läns- och kommuntaltidning i samma spelare. Har du ingen spelare men en smart mobil eller surfplatta kan du använda appen Legimus för att läsa taltidningen.

Hör av dig till din läns- och kommuntaltidning eller till Taltidningshjälpen.

E-mail: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefon: 020-311 211

Läns- och kommuntaltidningar som kan läsas i spelare eller app 

Projektet Samordnad taltidningsdistribution

Den 5 november 2015 beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar. Projektet kallas Samordnad taltidningsdistribution. 

Läs mer om projektet Samordnad taltidningsdistribution

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)