På gång i två aktuella projekt på MTM

MTM driver två aktuella projekt som har koppling till dagstidningen som taltidning – Talboken kommer och Samordnad taltidningsdistribution. Läs mer om vad som är på gång i projekten.

Projektet Talboken Kommer - för taltidningsläsare

På gång i projektet: Vi arbetar just nu med en ny programversion för spelarna som är specialanpassad så att man även ska kunna läsa digitalt distribuerade talböcker och läns- och kommunaltaltidningar, på ett användarvänligt sätt. Målsättningen är att göra serveruppgradering av spelarna med nya programvaran med start i början av oktober (vi testar mjukvaran fortfarande). Uppgraderingen av spelarna är också till för att det ska bli enklare att läsa de vanliga dagstaltidningarna, bl.a. genom att begränsa så att inte mer än 10 tidningar finns i spelaren.

Vad gäller själva projektet arbetar vi fortfarande enbart med biblioteket i Uppsala. De har 10-15 låntagare som använder tjänsten just nu. Vi ska göra en del vidareutveckling av bibliotekens admingränssnitt för tjänsten (bokhyllehantering) innan vi går vidare med fler bibliotek senare under hösten. Vi tittar just nu på vilka bibliotek vi ska gå vidare med i nästa steg. Det finns inte någon färdig lanseringsplan för fortsättningen ännu. Vi vill först säkerställa att tjänsten fungerar tillfyllest.

Läs mer om projektet

Projekt Samordnad taltidningsdistribution

På gång i projektet: De av era kunder som prenumererar på en dagstidning använder MTM:s tjänster och infrastruktur. Samma infrastruktur kommer användas för dagstidningar, böcker samt läns- och kommuntaltidningar. De som i dag har lånat en spelare av MTM för att läsa sin dagstidning som taltidning, kommer nu få möjligheten att lyssna på sin läns- och kommuntaltidning i samma spelare. MTM:s personal kommer ringa upp dem och fråga om de är intresserade.

Bakgrund: Hösten 2015 fick MTM i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommunaltaltidningar. Tidningarna ges ut av landsting och kommuner till människor med nedsatt syn. De produceras som ljudinspelningar och distribueras på CD-skivor med posten. Utgivningsfrekvensen varierar mellan 5-50 ggr/år. Innehållet är oftast nyheter eller reportage riktat till målgruppen, det kan också vara reportage av featurekaraktär. Totalt finns cirka 70 taltidningar av den här typen i landet med sammanlagt cirka 10 000 prenumeranter.

Här kan du prova att lyssna på taltidningen På tal om Stockholm

Läs mer om projektet

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)