Foto: Apelöga

Prenumerationsprocessen

Hur går det till att prenumerera?

 

1. Beställ hos tidningens kundtjänst

  • Prenumeranten kontaktar er för att börja sin prenumeration. Förklara att läsaren behöver ha en läsnedsättning för att prenumerera, även om ett intyg om läsnedsättningen inte behövs.
  • Ni meddelar MTM om ny prenumerant via formuläret:
    Nybeställning av taltidningsprenumerationer

2. Samtal från MTM

  • MTM kontaktar prenumeranten för att göra en så kallad behovsutredning som innebär att ta reda på vilket sätt som prenumeranten har behov av att läsa taltidningen (Daisyspelare, app eller dator) och vilken typ av taltidning som önskas (korttidning, fullängdstidning eller profiltidning). Behovsutredningen ska vara gjord inom två arbetsdagar om prenumeranten är tillgänglig.

3. Hembesök eller inlogg

  • Om prenumeranten har behov av att läsa tidningen via en Daisyspelare gör MTM (via Taltidningshjälpen) i ordning spelare och abonnemang med tillbehör. En instruktör från Taltidningshjälpen tar kontakt med prenumeranten och gör ett hembesök för att hjälpa prenumeranten att på bästa sätt kunna läsa taltidningen utifrån sina behov. Hembesöket ska ha skett sju arbetsdagar efter behovsutredning om inte prenumeranten önskar annat. Instruktören gör också ett uppföljningsbesök om behov finns.
  • Om prenumeranten istället väljer att läsa tidningen via app eller e-post kan prenumeranten påbörja prenumerationen direkt och då behövs inte hembesök. Information om inloggningsuppgifter och annan information skickas via e-post.

Prenumeration

Prenumerationsprocessen

Support via Taltidningshjälpen

Om taltidningsprenumeranter och tidningsföretag har frågor om utrustningen eller taltidningen kan de få support av Taltidningshjälpen.

Taltidningshjälpen

Uppsägning av prenumeration

Ni informerar MTM om att en prenumerant ska avslutas via formuläret:

Avbeställning av taltidningsprenumerationer

Har prenumeranten appen eller mail stoppar då MTM utsändningen av tidningen. Om prenumeranten har en Daisyspelare lämnas den tillbaka till MTM via Taltidningshjälpen.

Vad är vad?

Taltidningsnämnden: Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.  Taltidningsnämnden och MTM ger olika former av stöd till ett antal dagstidningar för utgivning i anpassat format för personer med läsnedsättning

Taltidningshjälpen: MTM:s Taltidningshjälp iordningsställer utrustning, gör hembesök för att prenumeranten ska lära sig spelaren och ger support både till tidningsföretaget och prenumeranten när prenumerationen är igång. De svarar även på frågor om vad en taltidning är från potentiella prenumeranter och andra intressenter.

Instruktör: En instruktör från Taltidningshjälpen gör hembesök hos prenumeranten för att visa hur spelaren fungerar. Instruktören gör även ett uppföljningsbesök.

Behovsutredning: När tidningen har skickat information till MTM om ny prenumerant kontaktar MTM prenumeranten för att göra en så kallad behovsutredning. I behovsutredningen ingår att ta reda på vilken typ av utrustning som prenumeranten har behov av och vilken typ av tidning som prenumeranten önskar (korttidning, fullängdstidning eller profiltidning) samt vilken edition.

Polarprint: Leverantör som MTM har upphandlat för att sköta Taltidningshjälpen.

Fullängdstidning: Hela papperstidningen (förutom visst bildmaterial).

Korttidning: Korttidningen innehåller den största artikeln från varje sida samt lokalnyheterna, familjesidorna, ledare och insändare.

Profiltidning: Prenumeranten kan välja upp till fem favoritdelar som då placeras först i tidningen, till exempel sport- eller kulturdelen.

Appen Legimus: MTM:s app för att läsa taltidningar, finns för Ios och Android. I appen följer tidningens text med för den som vill läsa med både öron och ögon.

Daisyspelare: Det finns tre olika modeller att låna.

Bild på tre olika modeller av Daisyspelare: 1. Victor Stratus 4M 2. Victor Stratus 12M 3. Victor Reader Stream

 

 

 

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)