Fotograf: Apelöga

Tre enkla steg till framgång

Öppna upp dagstidningen för fler

Fler borde få kunna läsa sin dagstidning som taltidning! På tidningen där du jobbar finns det några enkla saker som ni kan göra för att säkra att era prenumeranter får den version av tidningen som passar just dem.

Tre enkla steg till ökad kännedom

 1. Presentera taltidningen tydligt som ett prenumerationsalternativ på er kundservicesida på webben.
 2. Se till att er telefonsupport känner till att taltidningen finns som ett alternativ och är trygga med att kunna svara på frågor om taltidningen. Gå gärna igenom vår FAQ på denna supportsida.
 3. När en prenumerant vill avsluta sin prenumeration på papperstidningen på grund av syn- eller läsnedsättning – berätta om att taltidningen finns som ett alternativ.

Extra insatser

När ovanstående grundsteg är uppfyllda kan ni även fundera på hur ni kan öppna upp dagstidningen för fler.

 • För till exempel personer med dyslexi kan taltidningen vara ett bra alternativ.
 • Finns det lokala brukarorganisationer hos er som ni kan samarbeta med för att sprida kännedomen, som t.ex. Synskadades riksförbund eller PRO?
 • Finns lämpliga mässor eller forum där ni träffar potentiella användare eller anhöriga? 
 • Påtala gärna för ert lokala bibliotek att taltidningen är lika viktig att erbjuda som papperstidningen.
 • Hur är det med skolorna i ert område, erbjuder de sina elever taltidning som ett alternativ när de jobbar med nyhetsbevakning?
 • Kontakta äldreboenden i kommunen för att berätta för dem om dagstidningen som taltidning.
 • Tänk på att ha en egen Daisyspelare och inloggning till appen Legimus, för att göra det lättare för den egna personalen att förstå hur taltidningen fungerar och hur utrustningen ser ut. Det gör det också möjligt för er att visa för potentiella prenumeranter hur det fungerar, på till exempel redaktionen och på mässor.
 • Om ni önskar få spelare med er taltidning på redaktionen eller i kundtjänst, kontakta oss via formuläret för nybeställning och ange att vilken adress spelaren ska skickas till. Om ni önskar kan ni få besök av en instruktör som visar hur spelaren fungerar

   

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)