Konferenser

SDK-konferensenen 2016

Den digitala tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Detta har skapat nya vägar för många fler att delta i samhället på sina egna villkor. Kanaler som Facebook, Twitter, Instagram ger nya vägar att kommunicera och diskutera. Teknikens utveckling har också gett personer med läsnedsättning nya möjligheter. Tillgången till litteratur och samhällsinformation har ökat genom läsappar och nedladdningstjänster.

I alla fall i teorin. Men fungerar det i praktiken? Och hur fungerar det?

Mer om årets konferens och anmälan

SDK-konferensenen 2015

SDK-konferensen 2015 ägde rum den 19 – 20 november och temat var Bemötande och tillgänglighet! Det handlade om att möta personer som har behov av tillgängliga medier. Konferensen belyste ämnet ur olika aspekter med föreläsningar om normkritik, författarsamtal och teknikstöd.

Till dokumenation från konferensen 19-20 november

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)