Foto: Sara Mac Key

Talböcker

Talböcker

Inlästa böcker kan vara antingen 
talböcker eller ljudböcker.

Talböcker är för dig
med en läsnedsättning.

Ljudböcker är inlästa böcker
som vem som helst kan köpa
i vanliga affärer.

Vi gör våra talböcker i Daisy-format.

Då kan du:

Bläddra i boken
Söka i boken
Sätta bokmärken i boken

Talböckerna finns både på cd-skiva
och som digitala filer.

En del talböcker innehåller
både tal och text.

När du läser en talbok med tal och text
kan du se text och bilder
på datorskärmen
samtidigt som du lyssnar.

Våra romaner, biografier
och barnböcker
har mänskligt tal.

Läroböcker och en del faktaböcker
har ofta en dataröst
det vill säga ett syntetiskt tal.

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. MTM gör talböcker för barn och vuxna med olika behov.

I MTM:s utbud finns flera olika typer av talböcker. Vi har skönlitteratur, facklitteratur och högskolelitteratur. Vi har också lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning. Alla som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker på sitt bibliotek eller ladda ner dem genom vårt bibliotek legimus.se.

Vem får låna?

Du som har en läsnedsättning får låna våra böcker. Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift. Du behöver inte visa intyg eller säga varför du vill låna. Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Några exempel på läsnedsättningar:

  • synskada     
  • rörelsehinder     
  • utvecklingsstörning     
  • läs- och skrivsvårigheter     
  • hörselskada (för hörselträning)     
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada     
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

Talbok eller ljudbok?

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är både teknisk och juridisk. En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok. En talboksinläsning måste överensstämma med originalet. Författaren får även ett meddelande om att boken kommer att bli talbok.

Läs mer om författarmeddelandet

Ljudboken är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla.

Talbokstillstånd

Bibliotek ansöker om talbokstillstånd hos regeringen för att få tillgång till biblioteket legimus.se. Ansökan kan vara enkelt skriven och hänvisa till de punkter i lagen som man vill söka tillstånd för. Med talbokstillstånd får bibliotek och institutioner som exempelvis skolor:

  • överföra tillgängliga texter och bilder över internet till personer med läsnedsättning
  • kopiera framställda talböcker oavsett vem som framställt talboken från början
  • framställa talböcker av offentliggjorda litterära verk och sprida till personer med läsnedsättning

För att producera talböcker behöver MTM inte tillstånd från böckernas respektive upphovsrättsinnehavare, men varje produktion måste rapporteras till upphovsrättsorganisationen Alis. En talboksinläsning måste överensstämma med originalet, som ska vara ett utgivet verk.

En bok som finns som ljudbok kan framställas som talbok av en organisation som har talbokstillstånd.Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)