Foto: Elliot Elliot.

Tidningar och tidskrifter

Många tidningar finns som taltidningar och punktskrifts-tidningar.

Vill du prenumerera på dagstidningar
och kultur-tidskrifter
ska du kontakta tidningens
prenumerations-avdelning.

Vill du prenumerera på punktskrifts-tidningar
ska du kontakta oss.

Kontakta Taltidnings-nämnden
om du vill veta mer om taltidningar.

Du kan också prenumerera på våra egna tidningar.

Våra taltidningar för barn och unga

Popcorn - taltidning

Vår taltidning Popcorn
kommer med 12 nummer varje år.
Varje nummer är cirka 90 minuter.

Popcorn innehåller
reportage för barn och ungdomar
boktips
följetonger

Popcorn har 2 avdelningar:

En avdelning för barn mellan 6 och 12 år.

En avdelning för ungdomar mellan 13 och 18 år.
Popcorn finns bara som taltidning.
Popcorn finns inte som tryckt tidning.

Bubbel - taltidning

Bubbel är en taltidning för barn
och ungdomar.

Innehållet kommer från serietidningar.
Bubbel innehåller även:

Roliga historier
följetonger
tävlingar

Bubbel kommer med 26 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Våra taltidningar för vuxna

Panorama - taltidning

Panorama är tidning med reportage.
Panorama beskriver hur exempelvis saker
och personer ser ut.

Panorama kommer med 10 nummer varje år.
Varje nummer är 60 minuter.

Panorama finns bara som taltidning.

Tidskrift för schack – både taltidning
och punktskrifts-tidning

Schackbladet är för synskadade schackspelare.

Schackbladet kommer med 4 nummer varje år.
Schackbladet har 44 sidor på punktskrift.

Kulturkontakt – taltidning

Kulturkontakt är för synskadade konstnärer
och konsthantverkare.
Kulturkontakt innehåller material
från andra konst-tidningar
och konsthantverks-tidningar.

Kulturkontakt kommer med 4 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Prenumerera

Barn och ungdomar får tidningen gratis
ända tills de fyller 18 år.

Alla som är äldre än 18 år
betalar 100 kronor per år
för att prenumerera på en tidning.

Vill du prenumerera på en tidning?
Kontakta oss:
Telefon 08-580 02 720
E-post pren@mtm.se.

Länkar till andra webbplatser
Taltidningsnämnden, öppnas i nytt fönster

MTM erbjuder taltidningar och punktskriftstidningar för barn och vuxna.

MTM producerar taltidningar och punktskriftstidningar speciellt för gruppen personer med synnedsättning. Flera baseras på klipp ur tryckta tidningar. Endast personer med synnedsättning får prenumerera på dessa tidningar. Frågor och beställning om prenumeration skickas till pren@mtm.se. Det går också bra att ringa till MTM

Taltidningarna kan distribueras som CD-skiva i Daisy-format per post, alternativt laddas ner som ljudfil via en länk som skickas per e-post. 

Vi gör också två tidningar om vår verksamhet: Läsliv och Vi punktskriftsläsare. De finns både för seende och för läsare med läsnedsättning.

Förutom MTM:s egna tidningar ger MTM och Taltidningsnämnden också stöd till ett antal dagstidningar respektive kulturtidskrifter. 

Mer om Taltidningsnämndens stöd till dagstidningar

Mer om MTM:s stöd till Kulturtidskrifter 

Bubbel – taltidning

24 nummer per år, 
90 minuter.
 Bubbel är en taltidning som vänder sig till barn och ungdomar där innehållet baseras på klipp ur serietidningar som dramatiseras. Bubbel innehåller även roliga historier och följetong. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning.
 Prenumeration 100 kr/år, gratis för barn och ungdomar

.

Hört & Sett – punktskriftstidning

52 nummer per år, cirka 20 sidor punktskrift. Hört & Sett innehåller korta nyhetsnotiser ur främst Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Tidningen går att få i fullskrift eller kortskrift. Fullskriften kan man dessutom få i tät- eller glestryck. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning. Prenumeration 100 kr/år, gratis för barn och ungdomar.

Knottret – punktskriftstidning

12 nummer per år, cirka 
24 sidor punktskrift. 
Knottret är en punktskriftstidning som vänder sig till ungdomar. Innehållet baseras på utdrag ur tidningar och artiklarna handlar om musik, sex och samlevnad, hur det är att vara ung och nyheter i ungdomsvärlden. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning.
 Prenumeration 100 kr per år, gratis för barn och ungdomar.

Läsliv – tidning för seende och taltidning

4 nummer per år,
 20 sidor, cirka 60 minuter. Läsliv vänder sig till personal på skolor, bibliotek, organisationer och privatpersoner. Den presenterar olika verksamheter på MTM och ute i landet som rör läsnedsättning samt innehåller intervjuer med låntagare, boktips och notiser.
Prenumerationen är gratis och öppen för alla.


De senaste numren av Läsliv i PDF-format

Panorama – taltidning

10 nummer per år, 60 minuter. Panorama är en reportagetidning med material som produceras speciellt för tidningen. Den innehåller bland annat reportage, intervjuer, boktips och tävling. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning. Prenumeration 100 kr per år, gratis för barn och ungdomar.

Popcorn – taltidning

12 nummer per år, 90 + 90 minuter. 
Popcorn är en taltidning utan tryckt förlaga som innehåller reportage för barn och ungdomar, boktips och följetong. Tidningen är uppdelad i två avdelningar, en vänder sig till barn mellan 6-12 år och den andra till ungdomar 13-18 år. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning.
 Prenumeration 100 kr per år, gratis för barn och ungdomar
.

Tidskrift för schack – taltidning och punktskriftstidning

4 nr per år. Tidskrift för schack är en rikstäckande schacktidning som ges ut av Sveriges Schackförbund. Den innehåller artiklar om allt från schackkombinationer till partier och intervjuer med världsstjärnorna. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning. Prenumeration 100 kr per år, gratis för barn och ungdomar. 

Månadsbladet – punktskriftstidning och taltidning

12 nummer per år, punktskrift respektive taltidning. Månadsbladet innehåller artiklar ur andra tidningar om ämnena mat, vin, resor, hem och fritid, kultur, kropp och själ, djur och natur och mode. Prenumeration är endast möjlig för personer med synnedsättning.
 Prenumeration 100 kr per år, gratis för barn och ungdomar. Månadsbladet finns också i en inläst version. 

Vi punktskriftläsare – tidning för seende och punktskriftstidning

2 nummer per år
 12 tryckta sidor, cirka 50 sidor punktskrift
. Vi punktskriftsläsare ges ut av MTM och Punktskriftsnämnden. Den presenterar bibliotekets verksamhet för punktskriftsläsare och innehåller nyheter, boktips, punktskriftshistoria samt information från Punktskriftsnämnden.
Prenumerationen är öppen för alla när det gäller versionen för seende. Prenumeration av punktskriftstidningen är endast möjlig för personer med synnedsättning.
 Prenumeration gratis. Varje nummer publiceras även i PDF-format. 

De senaste numren av Vi punktskriftsläsare i PDF-format

MTM betalar inte tillbaka felaktiga eller avslutade prenumerationer. Det går bra att få ett provnummer av en tidning innan du påbörjar en prenumeration. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)