Person lyssnar på ljudbok i hörlurar

Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor

Nyheter från MTM


  • Älvdalskan får ett eget alfabet i punktskrift

    Punktskriftsnämnden, som är en del av MTM, har beslutat att älvdalskan ska göras tillgänglig i punktskrift. Nu startar därför ett projekt där det älvdalska punktskriftsalfabetet beräknas vara klart under våren 2022. Det är ett viktigt steg som gör det möjligt för fler att kunna läsa på sina villkor – även de punktskriftsläsare som inte har svenska som modersmål.

  • Ny webbplats ger verktyg för digital tillgänglighet

    Idag, på internationella funktionshindersdagen 3 december, lanserar fyra statliga myndigheter en ny webbplats, www.digin.nu, som samlar stöd och inspiration för att fler aktörer ska kunna öka sin digitala tillgänglighet. Här beskrivs bland annat vilka befintliga och kommande lagar och regler som gäller och vad Tillgänglighetsdirektivet kommer att betyda för exempelvis e-handeln.