Smart telefon och hörlurar på ett bord.

Taltidningsstöd

Här hittar du information om hur du kan ansöka om stöd hos Taltidningsnämnden samt hur det ekonomiska utfallet ska redovisas.

Starta ny taltidning

Alla dagstidningar som ges ut i Sverige kan ansöka om att bli taltidning. Dagstidningar som ger ut ett tillgängligt format för personer med läsnedsättning får ekonomiskt stöd och teknisk support av Taltidningsnämnden och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Läsarna köper sin taltidningsprenumeration av tidningen och tidningen behåller intäkterna för taltidningsförsäljningen och bestämmer själv priset för taltidningsprenumerationen.

Vi följer Presstödsnämndens definition av dagstidning som du hittar på Riksdagens webbplats.

Ta kontakt med kansliet om du är intresserad av att starta en ny taltidning:
E-post: taltidningsnamnden@mtm.se

Läs om det nya taltidningsstödet (word-dokument, öppnas i samma fönster)

Ansöka och redovisa stöd

Tidningsföretagen får ersättning för sina kostnader för taltidningen. Ansökan inför kommande år görs under hösten. Länk till ansökningsformulär skickas ut via mail.

På våren året efter att stöd har erhållits ska det ekonomiska utfallet redovisas till Taltidningsnämnden. Till redovisningen ska ett revisorsintyg bifogas. Eventuellt överskott eller underskott regleras mot ersättning för nästkommande år

Redovisning av abonnentantal

Antalet abonnenter redovisas kvartalsvis.

Förordningar och regler

Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning (öppnas i nytt fönster)
Föreskrifter KRFS (2013:1) (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)