Ansökan om taltidningsstöd

Alla dagstidningar som ger ut sin tryckta tidning som en taltidning genom MTM kan ansöka om taltidningsstöd. Det är taltidningsnämnden vid MTM som beslutar om taltidningsstöd.

Ansökningsperiod 1

Om din tidning har ansökt om stöd under perioden 4 oktober till 20 november får ni beslut om schablonstöd under slutet av december 2022. Beslut om extra stöd tas vid taltidningsnämndens sammanträde i februari 2023.

Ansökningsperiod 2

Om din tidning inte hann ansöka under period 1 så får ni en länk till ett nytt ansökningsformulär med e-post från taltidningsnämnden. Formuläret är öppet för ansökan till den 25 januari 2023. Beslut om taltidningsstöd för ansökningsperiod 2 får ni under februari 2023.

Kriterier för ansökan

 1. Tidningen ska uppfylla presstödsförordningens (1990:524) definition av en dagstidning.
 2. Tidningsföretaget ska lämna förlagor till MTM för den tidning som ansökan avser.
 3. Tidningsföretaget ska administrera prenumerationer av taltidningen och lämna nödvändig prenumerantinformation till MTM.

Schablonstöd

De tidningar som ansöker om stöd och uppfyller kriterierna för att ansöka beviljas ett schablonstöd på 5 000 kronor för prenumerationshantering. De får även 300 kronor per taltidningsprenumerant.

Tidningarna kan dessutom ansöka om följande schablonstöd:

 • 6 500 kronor för produktionsinsatser – om tidningar har kostnader för taltidningen som motsvarar eller överstiger detta belopp.
 • 40 000 kronor för marknadsföringsinsatser – om tidningen har kostnader för taltidningen som motsvarar eller överstiger detta belopp.

Extrastöd

Tidningarna kan även ansöka om extra stöd för särskilda insatser inom produktion eller marknadsföring som är planerade inom tidningens taltidningsverksamhet.

Bedömning vid ansökan

Schablonstödens storlek bedöms särskilt utifrån:

 • taltidningens utgivningsfrekvens,
 • antalet prenumeranter,
 • kostnader för marknadsföring av taltidningen.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för taltidningen.

Extrastödets storlek bedöms utifrån en separat inlämnad beskrivning från tidningen, enligt taltidningsnämndens instruktioner.

Uppföljning och redovisning av utbetalat stöd

MTM följer upp utbetalning av schablonstöd genom dialog med tidningsföretagen. Tidningsföretagen ska även lämna en skriftlig redogörelse enligt instruktion från taltidningsnämnden.

Utbetalade extrastöd ska särredovisas. Dessa uppgifter ska lämnas in enligt  instruktioner från taltidningsnämnden. Extrastödet följs även upp genom regelbundna dialogmöten mellan MTM och tidningsföretaget.

Så här ansöker du om taltidningsstöd

 1. Din tidning får ett digitalt formulär med e-post från Taltidningsnämnden som du ska fylla i och skicka in digitalt.
 2. Du ska även spara det ifyllda formuläret som en pdf.
 3. Den utskrivna pdf:en ska sedan skrivas under av behörig firmatecknare och skickas in med post till: Taltidningsnämnden, MTM, Box 51, 201 20 Malmö.

Du ska alltså både skicka in formuläret digitalt och signerat med post. Detta ska du göra för att MTM ska kunna hämta och sammanställa dina lämnade uppgifter digitalt. MTM behöver även få en underskriven ansökan som vi kan diarieföra.

Kontakt

Om du har frågor kring ansökningsprocessen eller om ditt tidningsföretag inte har fått något digitalt formulär med e-post av MTM, så är du välkommen att kontakta oss via e-post taltidningsnamnden@mtm.se.

Bestämmelser om taltidningsstöd

Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning (Öppnas i nytt fönster)
MTM:s föreskrifter om taltidningsstöd och mottagarutrustning, ändring 2022, kulturradet.se, (Öppnas i nytt fönster)

MTM:s föreskrifter (KRFS 2013:1) om taltidningsstöd och mottagarutrustning kulturradet.se, (Öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)