En flicka med hörlurar som lyssnar på en talbok i mobilen.

Om MTM:s verksamhet med anledning av Covid-19

Här hittar du information om hur MTM:s verksamhet påverkas av åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset. Här lägger vi också upp svar på vanliga frågor som vi får med anledning av den situation som råder. Sidan uppdateras löpande.

Biblioteket Legimus är alltid öppet

Talböcker, e-textböcker och punktskriftsböcker är tillgängliga via Legimus, precis som vanligt. Nya titlar produceras och läggs till i vanlig takt, vi hanterar ansökningar om konton och önskemål om nya böcker enligt våra vanliga rutiner.

Ladda ner istället för att läsa strömmande

För att undvika eventuella problem med strömningen nu när många människor arbetar eller studerar på distans, rekommenderar vi våra läsare att ladda ner talböcker och e-textböcker via EasyReader eller i appen Legimus, istället för att läsa dem direkt i webbspelaren.
Läs mer om att ladda ner böcker från Legimus
Läs mer om appen Legimus

Våra kundtjänster och kontaktuppgifter

Vi finns tillgängliga som vanligt och våra kundtjänster Svarstjänsten och Punktskrifts- och prenumerationsservice har öppet på sina ordinarie tider. På vår Facebook-sida publicerar vi löpande nyheter, information och inspiration både från vår egen verksamhet och kring tillgänglig läsning i stort.
Aktuella kontaktuppgifter
MTM på Facebook

Dagstidningen som taltidning: nya rutiner för hembesök

Nya prenumeranter på dagstidningen som taltidning får normalt ett hembesök från vår samarbetspartner Polar Print för att introducera utrustningen. Nu kontaktar Polar Print alla nya prenumeranter för att informera om att vi just nu inte gör några hembesök. Vi undersöker alternativa sätt att leverera spelare och introducera nya prenumeranter till dem, som inte kräver hembesök. På så sätt hoppas vi kunna säkerställa att så många som möjligt får tillgång till sin dagstidning.

Vid behov av prioriteringar i produktionen

I dagsläget löper vår verksamhet på som vanligt. Skulle vi hamna i ett läge där vår kapacitet påverkas kraftigt på grund av sjukdom så kommer vi att prioritera kurslitteratur för studerande vid högskola/universitet samt böcker och service för punktskriftsanvändare.

 

Vanliga frågor som vi får just nu

Om undervisning sker på distans för att minska spridningen av coronaviruset, kan vi göra den inlästa litteraturen på Legimus tillgänglig för fler elever och studerande?

I dagsläget är det inte möjligt att utöka användningen av Legimus-tjänsterna ytterligare, oavsett om en elev tillfälligt går i skolan på distans eller inte. Det är ett undantag i lagen om upphovsrätt som gör det möjligt för oss att tillhandahålla talböcker till personer med funktionsnedsättning. Undantaget gör det möjligt att producera och distribuera tillgängliga format av litterära verk utan kostnad just för personer med en läsnedsättning som grundar sig i en funktionsnedsättning. Att göra böckerna tillgängliga för personer utanför den här gruppen, oavsett på vilket sätt man gör det, skulle alltså kräva en lagändring och en förändring av det regleringsbrev som styr myndighetens arbete.

Vår bedömning är att en sådan förändring skulle få negativa konsekvenser för våra de personer som verkligen är i behov av anpassade medier för att kunna tillgodogöra sig sina studier. Detta eftersom förändringen skulle få stora konsekvenser för upphovsrättsinnehavarna vilket i sin tur skulle påverka myndighetens relation med förlagen.

Till detta kommer tekniska begränsningar, som innebär att kapaciteten i Legimus inte räcker till för ett stort antal ytterligare användare. Det skulle kunna försvåra för vår primära målgrupp att utnyttja tjänsterna på ett tillfredsställande sätt. Systemet är helt enkelt inte anpassat för så många samtidiga användare.

Går det att registrera konton i Legimus på distans?

Ja, om den nya Legimusanvändaren inte har möjlighet att komma till biblioteket så kan man hålla introduktionssamtalet på distans. Du som registrerar väljer tillsammans med användaren på vilket sätt introduktionssamtalet ska genomföras, till exempel via Skype eller via telefon. Biblioteket ska säkerställa identiteten på den som får kontot samt genomföra introduktionssamtal enligt MTM:s mall för Introduktionssamtal.

Om en student studerar på distans kan hen också få sitt konto i Legimus på ett bibliotek i sin hemstad. För att kunna ta del av MTM:s stöd till studenter ska kontot sedan flyttas över till studentens högskolebibliotek. Studenten kan själv flytta sitt konto via Mina sidor på legimus.se.

Varför fungerar inte uppspelningen från webbspelaren eller appen Legimus som den ska?

Om du får felmeddelanden eller om uppspelningen hackar när du lyssnar strömmande, så kan det bero på att det är många som använder tjänsterna samtidigt och/eller på störningar i internettrafiken. Vi rekommenderar att du istället laddar ner boken innan du lyssnar. Det kan du göra antingen i appen Legimus eller via EasyReader.

Läs mer om att ladda ner böcker från Legimus
Läs mer om appen Legimus

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)