Den taktila bilderboken Lilla spöket Laban får en lillasyster är uppslagen och visar Laban och lillprins Bus.
I taktila kollagebilderböcker finns bilderna utformade med olika material och tydliga gränser och kontraster så att formerna ska gå att uppfatta med fingrarna.

Om taktila bilder

För att en bild ska bli tillgänglig för en person med grav synnedsättning behöver du tydligt kunna känna skillnaden mellan bildens olika delar med dina fingrar. Bilderna kallas taktila bilder eller reliefbilder.

Det kan vara svårt att läsa en bild med fingrarna, därför behöver en taktil bild vara utformad så att det viktiga i bilden framträder. Den bör inte ha onödiga detaljer.

I barnböcker förekommer bilder som illustrerar något i berättelsen, till exempel ett djur. I vuxenböcker är det ofta bilder som är svåra att beskriva i ord, till exempel kartor, diagram, tekniska beskrivningar eller liknande.

Olika tekniker och traditioner

Illustrerade punktskriftsböcker för vuxna innehåller främst bilder i så kallad svällpappersteknik. Det är också den vanligaste tekniken för att ta fram taktila bilder. Svällpappersbilder har tydliga linjer och ytor och kallas också reliefbilder.

Taktila kollagebilder sätts ihop av olika sorters material till en kännbar bild. I taktila kollagebilderböcker väljs materialen ut för att skapa associationer till det avbildade. 

Taktila bilder utformas och framställs på olika sätt i olika delar av världen. Du kan läsa om traditioner kring taktil bild på Punktskriftsnämndens webbplats.

Läs mer om taktila bilder på Punktskriftsnämndens webbplats

Beställ taktila böcker och produkter.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)