Om våra läsare

MTM riktar sig till läsare som på grund av en funktionsnedsättning behöver läsa olika typer av talböcker, taltidningar, lättlästa böcker och böcker på punktskrift.

Talboksläsare

Mer än en halv miljon svenskar har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text. Det kan till exempel bero på synnedsättning, dyslexi eller en sjukdom som gör det svårt att koncentrera sig på tryckt text. Talböcker är ett bra sätt att läsa på. Vi läser med olika sinnen, att lyssna är ett av sätten att läsa på och är ett utmärkt sätt att ta till sig text på.

Läsare av dagstidningen som taltidning

Dagstidningen som taltidning vänder sig till vuxna och unga vuxna som på grund av läshinder eller funktionsnedsättning har svårt att läsa en vanlig dagstidning. Taltidningen läser upp innehållet för läsaren som då läser med öronen.

Läsare av MTMs taltidningar

MTM ger ut egna taltidningar och en taltidskrift för barn och vuxna. Endast personer med synnedsättning kan prenumerera på dessa.

Läsare av lättlästa böcker

Böckerna riktar sig till vuxna och unga vuxna och framförallt i målgrupperna: personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, äldre med demens, personer med dyslexi och vuxna som håller på att lära sig svenska. Många har behov av enkla texter, till exempel ovana läsare eller om man har någon form av läsnedsättning. Lättlästa böcker och nyheter är ett bra sätt att öva sin läsning och fungerar även som stöd vid inlärning. Via LL-förlaget ger MTM ut både skönlitteratur och facklitteratur skrivna direkt på lättläst.

Punktskriftsläsare

För personer med blindhet finns möjlighet att läsa både tidningar och böcker med fingrarna. MTM producerar punktskriftsböcker för alla åldrar och olika behov. Vi gör allt från barnböcker till vuxenlitteratur, med eller utan taktila bilder.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)