Riktlinjer och lagar för tillgänglig läsning

Flera lagar och riktlinjer styr arbetet med tillgänglig läsning. Här kan du läsa mer om dem.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

Tillgänglighetsdirektivet - Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv med nya tillgänglighetskrav på en rad kommersiella produkter och tjänster, däribland e-böcker och programvara för att läsa e-böcker. I Sverige genomförs direktivet genom en ny lag, som har fått namnet Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen träder i kraft 28 juni 2025.
Läs mer om kraven för e-böcker.
På Digin.nu kan du läsa mer om vad som gäller kring lagen och andra produkter och tjänster som omfattas av tillgänglighetskraven, (öppnas i nytt fönster).
Läs mer om lagen på riksdagen.se, (öppnas i nytt fönster).

Webbtillgänglighetsdirektivet - Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Webbtillgänglighetsdirektivet är en EU-lagstiftning som gäller krav på digital tillgänglighet i offentliga sektor. Lag om tillgänglighet till digital offentlig service, eller DOS-lagen som den kallas, är den svenska lag som bygger på direktivet. Lagen trädde i kraft 1 januari 2019. Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i den harmoniserade standarden EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för lagen. Läs mer om lagen på DIGG:s webbplats, (öppnas i nytt fönster). 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)