Man och kvinna på bibliotek
Foto: Apelöga

Produktion av talböcker

Så här gör vi talböcker

Varje år gör MTM ungefär 3 000 talböcker.
Ofta är det användare av talböcker
som ger förslag på vilka böcker vi ska läsa in.
Förslaget ska du ge till biblioteket,
som lämnar det vidare till oss,
om boken inte redan finns inläst.
 
Vi gör böcker för barn och vuxna,
både fackböcker och skönlitteratur.
Vi gör också böcker för dig som studerar
på högskola och universitet.

Lämna in förslag på inläsningar
Om du har förslag på inlästa läromedel
för grundskolan och gymnasiet
ska du lämna det till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
Författare och översättare till böckerna vi läser in
får ett meddelande från MTM
där det står att vi har läst in boken som talbok.

MTM skriver avtal med olika företag
som läser in talböckerna.
De flesta böcker läser vi in med mänsklig röst.
Litteratur till högskolan
läser vi ofta in med datorröst.

När böckerna är inlästa
kan du ladda ner och låna böckerna
från vårt digitala bibliotek legimus.se

Varje år producerar MTM ungefär 3 000 talböcker, många på förslag från talboksanvändare. Böckerna läses in av fristående leverantörer på uppdrag av MTM.

MTM producerar allmän litteratur (skönlitteratur och facklitteratur) och högskolelitteratur för studier på högskola och universitet. Bibliotek och enskilda personer med läsnedsättning kan låna och ladda ner talböckerna från legimus.se. Det är också möjligt att köpa ett exemplar av de talböcker som MTM gör.

Beslut om inläsning

Det är MTM som beslutar om inläsning av litteratur, baserat på bokutgivningen i Sverige, förslag från användare och MTM:s riktlinjer för bokurval. Förslag på inläsning av högskolelitteratur kommer från högskolor och universitet och speglar den obligatoriska kurslitteraturen. 

Författaren eller översättaren av den tryckta originalboken får ett meddelande om talboksinläsningen från MTM.
Läs mer om författarmeddelandet

Inläsningsförslag från användare

MTM gör många inläsningar på förslag från talboksanvändare. Förslagen kommer via de lokala biblioteken genom legimus.se. Innan biblioteken lämnar ett förslag skall de kontrollera att boken inte redan finns inläst samt lämna utförliga uppgifter om boken. Biblioteket bör också undersöka om det inte redan finns inlästa, likvärdiga titlar som användaren kan acceptera. Till grund för beslut om en inläsning ligger MTM:s riktlinjer för bokurval.

Inläsningsförslag på läromedel för grundskola och gymnasium lämnas till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Inläsning och produktion

Inläsningarna görs hos fristående leverantörer som MTM upphandlat avtal med. MTM avgör vilket format talboken ska ha, talbok med eller utan text, utifrån vilket medium som passar bäst. Barn- och ungdomsböcker blir alltid talbok med text.

Leverantören sköter den tekniska produktionen och levererar den färdiga talboken till MTM. Talböckernas kvalitet kontrolleras regelbundet genom stickprovskontroller.

Talböckerna är inlästa med mänsklig röst, men en del är också inlästa med talsyntes, främst högskolelitteratur. Alla talböcker görs i Daisy-format.

Produktionstiden för allmän litteratur (skönlitteratur och facklitteratur) är tre till sex månader, medan produktionstiden för högskolelitteratur är två till tre månader.

Högskolelitteratur

MTM läser in högskolelitteratur på beställning från högskolor och universitet.

Talböcker inlästa i studio med mänsklig röst tar 10-12 veckor att producera och innehåller antingen enbart ljud (talbok) eller både ljud och text samt eventuella bilder (talbok med text). Studenten kan beställa delleverans av talboken allt eftersom inläsningen blir klar.

Talböcker tar tid att producera och för att korta väntetiden för studenter som behöver sin kurslitteratur inläst producerar vi cirka 60 procent av kurslitteraturen med talsyntes. Detta motsvarar ungefär 1000 böcker med talsyntes varje år. Talböcker som produceras med talsyntes innehåller utöver ljud även text och eventuella bilder. Produktionstid är sex till åtta veckor. Ingen delleverans är möjlig.

När talboken är klar skickar MTM ett e-postmeddelande till studenten med en kopia till det beställande biblioteket. Talboken finns då att ladda ner från legimus.se.

Färdig för utlåning

Efter beslut om produktion läggs en preliminär katalogpost i legimus.se. Talboken syns då som "under produktion" med ett preliminärt klardatum. Där finns också information om det är en talbok med text. 

När talboken är inläst och klarmarkerad kan användare och bibliotek söka och ladda ner talboken via legimus.se.

Producenter av Daisy i Sverige

Företag som producerar information i Daisy-format är:

Camabo Media Productions (öppnas i nytt fönster)

Göteborgs bokförlag (öppnas i nytt fönster)

Inläsningstjänst AB (öppnas i nytt fönster)

Iris Intermedia (öppnas i nytt fönster)

ROX-reportage (öppnas i nytt fönster)

Talinspelningar S&S AB (öppnas i nytt fönster)

Tundell och Salmson AB (öppnas i nytt fönster)

Voice Professional AB (öppnas i nytt fönster)

Dessa publicerar i Daisy-format:

BTJ Sverige AB (öppnas i nytt fönster)

Regeringskansliet (öppnas i nytt fönster)

Inläsningstjänst AB (öppnas i nytt fönster)

Iris Intermedia (öppnas i nytt fönster)

Elib E-ljudböcker (öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för tillgängliga medier (öppnas i nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Synskadades Riksförbund (öppnas i nytt fönster)

Studentlitteratur AB (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)