Uppsatser och examensarbeten

Vi välkomnar studenter att skriva examensarbeten eller uppsatser inom vårt område. För oss bidrar dessa arbeten till att utveckla vår verksamhet samtidigt som vi får möjlighet att komma närmare studenter och aktuell forskning.

För dig som student ger examensarbetet en inblick i vår verksamhet och en möjlighet att knyta nya kontakter. Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss? Kontakta MTM via e-post lisa.olsson-dahlquist@mtm.se.

Talböcker på samiska - Hållagirjieh sámiengiällije, 2021

Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, av Helena Zerlauth 2022.

Läs uppsatsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Nöjesläsning hos talboksanvändare, 2020

Magisteruppsats av Frida Jönsson, Magisterprogram biblioteks- och informationsvetenskap, 2020.
Läs uppsatsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Tankar om talböcker. Elevers perspektiv på Legimus

Specialläraren Camilla Brink har i sitt examensarbete Tankar om talböcker, elevperspektiv på Legimus undersökt vad elever tänker om Legimus? Hon har frågat vilka för- och nackdelar de ser med att använda talböcker, om de tittar på texten samtidigt som de läser, om de får stöd och uppmuntran av sina lärare med mera.
Läs hela examensarbete ”Tankar om talböcker”

Legimus i skolan - Skolbibliotekariens sociala praktik, 2019

Kandidatuppsats av Linda Allard Forsman och Karin Taberman, Kandidatprogram biblioteks- och informationsvetenskap, 2019.
Läs uppsatsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vad händer när en text görs om till lättläst? En analys av Region Skånes webbtexter, 2018

Examensarbete av Nike Velander, Språkkonsultprogrammet, Lunds Universitet, 2018.
Vad händer när en text görs om till lättläst? (PDF, 368 Kb,  öppnas i nytt fönster)

En inblick i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning, 2018

Universitets- och högskolerådet, UHR har kommit med en ny rapport som handlar om hur studenter med funktionsnedsättning uppfattar sin studietid.
Läs rapporten från UHR (PDF, öppnas i nytt fönster)

Lättläst litteratur - Ett hjälpmedel eller ett format i sin egen rätt? 2018

Projektarbete i Förlagskunskap VT 2018, Emma Åstrand, Stockholms universitet.
Lättläst litteratur (pdf, öppnas i nytt fönster)

En lagom lätt text, det är så lagom lätt! 2016

En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR.  Kandidatuppsats av Anna Bredhe, Stockholms universitet.
En lagom lätt text (PDF, 423 Kb, öppnas i nytt fönster)

Lättläst stil : språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk, 2016

Masteruppsats av Malin Bornhöft, Stockholms universitet.
Lättläst stil (PDF, 235 Kb, öppnas i nytt fönster)

Audio books in school: The perceived help adolescents gets from using audio books in the school environment, 2015

Masteruppsats av Sofia Berge, Linköpings Universitet.
Audio books in school (PDF, 545 Kb, öppnas i nytt fönster)

Mobila gränssnitt för mobilanvändaren, 2015

Kandidatuppsats av Anette Jonsson och Olov Lindgren om användargränssnitt för personer med dyslexi.
Tillgänglighet för dyslektiker i mobila gränssnitt (PDF, 366 Kb,  öppnas i nytt fönster)

Den osynliga användaren, 2013

Magisteruppsats av Mikael Borg vid Lunds universitet, om hur biblioteken kan förbättra sin service till personer med osynliga funktionsnedsättningar.
Den osynliga användaren (PDF, 433 Kb, öppnas i nytt fönster)

Texten och talet, 2012

Texten och talet är en mastersuppsats av Henrik Johansson om hur studenter med dyslexi använder talböcker.
Texten och talet (PDF, 234 Kb, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)