Korsord till 8sidor nr 10 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
P K
3                       
E X T R A   V I R I G I N
   
T N
4             
T U R K I E T A
 
E
  5
R M
    6
  O S
     
E B T
7     
C L I A
8               
P O L I S E N L T
       
R A T I
       
O S E S
       
N S L K
9                   
T A K E   O N   M E  
     
N F A
   
O P
10   
S N N
     
V E E
11             
S A M E R N A S
 
L
 
B
12     
F Y R A
 
R
13             
V Å L D T Ä K T

Vågrätt

 1. Vad kallas den bästa olivoljan?
 2. Vilket land har öppnat sin gräns mot Europa?
 3. Vilken myndighet vill ha fem miljarder kronor extra?
 4. Vilken norsk låt har över en miljard visningar på Youtube?
 5. Vems renar har blivit skjutna?
 6. Hur många av länderna i Norden styrs av kvinnor?
 7. Vad har amerikanen Harvey Weinstein blivit dömd för?

Lodrätt

 1. Han vann Vasaloppet.
 2. I vilket land sitter Gui Minhai fängslad?
 3. Vad vill regeringen förbjuda på lektioner i skolan?
 4. I vilken sport slog Valdemar Karlsson svenskt rekord?
 5. Vilket virus är orsaken till sjukdomen covid-19?
 6. På vilken ö sparas fröer från hela världen?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!