8 sidors nyhetskryss nr 11 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
T
 
R
 
E
 
 
23  4       
T S K I D O R M
5     
B J T I
    6  7 
Ä U F A T L
  8                 
S G R E K L A N D H J
           
T O M I E O
    9        10               
- H T R E T T O N   K R O N O R
             
F U O N P M E
  11                 
Ö S Y R I E N N E A R
       
R D R M
       
E R A A
      12               
- A N S T O C K H O L M
     
D T P
     
A J L
     
T U A
     
U G Y
13                         
M A X   V O N   S Y D O W .
   
T S
   
V E
 
Å

Vågrätt

 1. I vilken sport tävlar Frida Karlsson?
 2. Vilket land i europa vill inte släppa in flyktingar från Turkiet?
 3. Hur mycket får fångarna betalt per timme när de arbetar?
 4. I vilket land ligger Idlib?
 5. I vilken svensk stad finns flest smittade av coronaviruset?
 6. Vilken känd svensk skådespelare har dött?

Lodrätt

 1. Hur mycket mer tjänar en man i Sverige jämfört med en kvinna under ett liv?
 2. När är det val till riksdagen i Sverige nästa gång?
 3. Vilket land i europa stänger till den 3 april?
 4. Vad brukar det stå på matförpackningar?
 5. Hur många tusen kronor kostar det per år att ha hund?
 6. Vilka vann melodifestivalen?
 7. Vad heter Kungliga operans nya sajt på internet?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!