8 sidors nyhetskryss nr 21 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
   
  3                 
                     
   
   
4    5
       
6                           
                             
       
       
  7  8     
             
         
         
         
         
       
       
  9       
           
       
       
     
     
    10
     
  11      12
           
       
       
       
       
     
     
   
   

Vågrätt

 1. Var ligger staden Haparanda?
 2. Hur många tusen väntar just nu på operation i Sverige?
 3. Vad brukar många studenter åka för att fira att de slutat gymnasiet?
 4. Vilken sjukdom kan viruset hiv leda till?
 5. I hur många år har Håkan Hellström varit artist?

Lodrätt

 1. Vilket land var svenskarnas favorit i Eurovision?
 2. Hur många i Sverige bor i gruppbostäder?
 3. Vad heter Libanons huvudstad?
 4. I vilken sport tävlar Isabelle Haak?
 5. Hur länge är det förbjudet att resa till andra länder?
 6. I vilket land ligger staden Kabul?
 7. Hur många graders värme tål en tand?
 8. Vad heter Ungerns ledare i efternamn?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!