8 sidors nyhetskryss nr 23 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
N
2 
I I
3       
U N G A E
   
D M
4             
L Ö P N I N G I
  5 
E F N
6               
L U N D V I K J E
  7               
Ö J O H A N S S O N
89    10 
H W H O U R
       
Ä E S T
11                 
S U N D S V A L L O
     
T G N
   
R D
12                   
R I S K G R U P P E R
 
P

Vågrätt

 1. Regeringen vill höja straffen för vissa brottslingar. Vilka?
 2. Terese Johaug är bra på skidor men är också norsk mästare i en annan sport. Vilken?
 3. Vilken John vann årets Let´s dance?
 4. Vilken Ylva sitter i Eu:s regering?
 5. Vilken organisation tänker USA sluta samarbeta med?
 6. Fyra pojkar har dött i en allvarlig olycka. Var inträffade den?
 7. Vilka ska kunna få pengar för att inte gå till jobbet från och med 1 juli?

Lodrätt

 1. Vilken Petra blev årets bästa spelare i ligan i hockey för damer?
 2. Det här landets ledare heter Narendra Modi.
 3. Nu får idrottare snart tävla i Sverige igen. Vilket datum i juni får de börja tävla?
 4. Vad heter Blondinbella i efternamn?
 5. Vilket sorts djur är All in?
 6. I vilket land protesterar folk mot rasism och polisernas våld?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!