8 Sidors nyhetskryss nr 23 2023

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
U O
3                         
T J U G O H U N D R A S J U
   
G T
4           
S P A N I E N
 
R
5          6       
V Ä R L D S M I N N E
 
A
7 
S L
8               
F Y R T I O F E M
9   
A U Ö
    10
F D L
  11           
R I N D I E N U
     
I N F
12                                     
R I K S I D R O T T S F Ö R B U N D E T
     
A E B
13             
U K R A I N A A
 
L
 
L
 
O
 
N
 
G

Vågrätt

 1. Vilket år dog Povel Ramel?
 2. I vilket land har Håkan Hellström testat sin show?
 3. Vilket fint pris har lagen tryckfrihetsförordningen fått?
 4. Hur många miljoner människor bor i landet Sudan?
 5. I förra veckan krockade flera tåg och fler än 300 dog. I vilket land hände det?
 6. Vilket förbund får e-sport nu vara med i?
 7. I vilket land ligger staden Dnipro?

Lodrätt

 1. Två länder har inte sagt ja till Sverige i NATO. Det ena är Turkiet. Vilket är det andra?
 2. Vad har Cooper Cunnings vunnit?
 3. Vilken stad kommer Zlatan Ibrahimovic från?
 4. Vad kallas det när ungdomar i Sverige går ut gymnasiet?
 5. I vilken världsdel ligger landet Uganda?
 6. Vad landade i en trädgård i Staffanstorp i Skåne förra veckan?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!