8 sidors nyhetskryss nr 24 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
S B
3    4  5 
J U N I K M I
      6 
S U Ö B L
      7   
R R R L L L
8                               
F Y R A H U N D R A T U S E N O G
             
A E P A J D R
           
S L D O P E
  9                   
O O R I E N T E R I N G
   
K O
   
U V
10 
F N
   
L G
11       
P O L E N
   
Y N
12             
T H A I L A N D

Vågrätt

 1. I vilken månad är det möjligt att resa i Sverige igen?
 2. Ungefär hur många har dött av viruset corona i världen?
 3. I vilken sport tävlar Tove Alexandersson?
 4. I vilket land blev valet flyttat från maj till juni?
 5. Vilket land stoppar sina medborgare från att resa till Sverige?

Lodrätt

 1. Vilken kommun har nyligen förbjudit tiggeri?
 2. Vilken Ernst ska vara med i tv-programmet Stjärnorna på slottet?
 3. Nyligen en oskyldig palestinsk man dödad av poliser. I vilket land hände det?
 4. Hur dog Olof Palme? Han blev ......
 5. Alla som kan varasmittade av viruset corona ska få testa sig gratis. Testen sker genom ....
 6. Vilken var förra årets mest populära biofilm?
 7. Vilket land i Västafrika hotas av svält? Burkina ....
 8. Vilket efternamn hade mannen som dödades i USA av en polis?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!