8 Sidors nyhetskryss nr 51 2020

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2                 
                   
 
 
3                   
                     
 
 
4      5       
                 
   
   
  6 
     
    7 
       
       
       
       
       
       
       
8                 
                   
     
     
9           
             
   
   
10        11     
                 
     
     
12               
                 
   
   

Vågrätt

 1. I vilken sport tävlar Sebastian Samuelsson?
 2. Vilhelm Moberg har skrivit en bok som blivit både film och musikal. Vad heter boken
 3. Hunden Cocos har ett jobb. Vad kallas det?
 4. Sommaren 2024 får en ny sport vara med i OS. Vilken?
 5. Poliser hittade en stor mängd narkotika. Vilken sorts narkotika var det?
 6. Lisa Carlehed har en stor roll i den nya filmen Utvandrarna. Vad heter hon i filmen?
 7. Ett lager exploderade och 200 männsikor dog. I vilket land hände det?

Lodrätt

 1. Om tre veckor ska en av EU:s medlemsstater lämna EU. Vilken?
 2. Vad kallas kören som ska sjunga julsånger i tv?
 3. Vad heter dikten som läses på Skansen varje nyår?
 4. Vad heter prins Carl Philips fru?
 5. En pappa och två söner blev dömda för ett mord på en buss. Var någonstans?
 6. Vad heter företaget som har givit ut en möbelkatalog i 70 år?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!