8 sidors nyhetskryss nr 6 2021

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
S
2   
I C A
 
B
3    4       
P O R T U G A L
5   
S E Y
6         
K A T T C A
   
O K
   
C E
7                      89
M I L I T Ä R K U P P N I F
       
H S N E
       
O P D T
10                      11
M I L J Ö P A R T I E T N
         
M Å E I O
       
K N S R
   
D G
12                             
M E L O D I F E S T I V A L E N
 
G
13                   
B R A G D G U L D E T
 
N

Vågrätt

 1. I vilken företagsreklam är Björn Kjellman och Susanne Reuter med?
 2. Vilket land i Europa har det väldigt svårt med corona just nu?
 3. Vilken sorts djur är ragdoll?
 4. Vad har hänt i landet Myanmar?
 5. Från vilket parti kommer de nya ministrarna Märta Stenevi och Per Olsson Fridh?
 6. Vad är Mello en förkortning av?
 7. Vilket pris har Alice Magnell Millán fått? Det kallas Lilla ...

Lodrätt

 1. Vad heter filmen Hogir Hirori har gjort?
 2. I vilket språk använder du händerna och kroppen för att prata?
 3. Var i Sverige skedde det flest skjutningar förra året?
 4. I vilket land rasade en stor glaciär med snö och is ner i en flod?
 5. Vad kallas semlans dag?
 6. Vilket land är bäst i skidskytte?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!