GDPR, vanliga frågor för Legimusanvändare

MTM arbetar med att säkerställa att alla de system och processer som hanterar Legimusanvändare hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Vilka personuppgifter behandlar MTM om legimusanvändare?

Namn, personnummer/samordningsnummer/LMA-nummer och e-postadress. För minderåriga sparas även vårdnadshavares namn och födelsedatum.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna behandlas för att kunna hantera användarens Legimuskonto, lånen och kundtjänstärenden.

Vilka övriga uppgifter sparas om legimusanvändaren?

Uppgifter om vilka böcker användaren har lånat, sparade bokmärken och listor samt uppgifter om hur långt användaren har läst i en bok.

Varför sparas de uppgifterna?

Uppgifter om lån sparas för att förhindra missbruk. Uppgifter om bokmärken och listor sparas för att förenkla navigeringen i appen och webbspelaren. Uppgifter om hur långt användaren har läst sparas för att användaren inte ska behöva börja om från början varje gång hen öppnar boken i appen eller webbspelaren.

Sparas några känsliga personuppgifter om legimusanvändare?

Nej.

Hur ofta gallras användaruppgifter?

Personer som är inaktiva i tre år gallras. Personer som aldrig loggat in gallras efter 12 månader.

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

MTM har ansvar för personuppgiftsbehandlingen. Biblioteken fungerar som MTM:s biträden när de registrerar och hanterar användare i Legimus.

Vilka säkerhetsåtgärder har MTM vidtagit för att säkerställa att personuppgifterna hanteras korrekt?

MTM har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. MTM använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)